Telefon +47 239 67 071
Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 239 67 071
Kontakt oss
AL Finans

AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-fundament

AL Finans er underlagt strenge juridiske krav fra myndighetene på områder som hvitvasking som finansieringspartner innen privat leasing, factoring og lånefinansiering.

For å leve opp til gjeldende lovgivning, og for å overholde nye lovkrav, har AL Finans valgt den fremtidssikrede IT-plattformen OnBase som en del av grunnlaget for selskapets digitale arbeidsgang, risikoklassifisering og dokumenthåndtering. Nobly har stått for implementeringen av OnBase, som har resultert i korte responstider, frigjort betydelige personalressurser og styrket risikoklassifiseringen.

AL Finans opererer i et høyt transaksjonsmiljø, der sikker og effektiv saksbehandling samt raske responstider er avgjørende for sin konkurranseevne. Beslutningen om å tråkke på gassen for digitalisering resulterte i et sterkt samarbeid med konsulenthuset Nobly høsten 2020.

«Vår tilnærming fra starten var et ønske om et moderne AML-system, dvs. et anti-hvitvaskingssystem. Vi trengte en finmasket og konsekvent screening i onboardingprosessen og vår due diligence, fra PEP-screening og sanksjonsscreening av kunder og reelle eiere, til screening av terroristlister osv. Alt sammen for å identifisere risikoklassifisering automatisk og overholde lovgivningen, som kontinuerlig oppdateres. Vi så på forskjellige systemer som spesialiserte seg på AML, men valget falt raskt på OnBase. Som plattform gir OnBase oss en velsmurt motor for håndtering av AML, men også en integrasjonsplattform som er integrert med våre kunderettede systemer. Samtidig visste OnBase også en hel del andre ting som åpnet for nye muligheter for oss som selskap. Som sådan var beslutningen rimelig lett for oss å ta, med de mange fremtidige mulighetene for automatisering», sier Johan Ploug Aagaard, direktør for strategi og forretningsutvikling i AL Finans.

Fleksibiliteten til OnBase bestod sin prøve kort tid etter den første delen av implementeringen, med nye, strengere juridiske krav for rapportering om statsborgerskap. Tillegget til den eksisterende risikoklassifiseringen var enkelt og greit, i likhet med de andre funksjonalitetslagene som senere er lagt til i systemet.

Sparer 2300 timer på manuell inntasting

Risikovurderinger ble tidligere gjort manuelt i Excel, noe som var en veldig ressurskrevende prosess. I dag er alle arbeidsprosesser digitale og automatiske når AL Finans mottar en lånesøknad. Den skreddersydde OnBase-løsningen leter opp relevante databaser, og deretter produseres det automatisk en risikoklassifisering. I mellomtiden kan ansatte fokusere tiden sin på mer verdiskapende og kunderettede aktiviteter. Hele den optimaliserte prosessflyten er opprettet i tett samarbeid mellom AL Finans og Nobly, og har resultert i betydelige tidsbesparelser:

«Hvis vi tar utgangspunkt i antall søknader som kom gjennom i 2020, kan vi se frem til en besparelse på minst 2300 arbeidstimer per år, bare i denne første fasen av digitaliseringsreisen vår med Nobly og OnBase. Men én ting er å ha spart timer, en annen ting er at vi har oppnådd ensartethet og høyere kvalitet i dette arbeidet, nettopp fordi det er digitalisert. Brukere synes det er flott at de ikke trenger å bruke tid på manuelle inntastinger og mange manuelle oppslag, men i stedet kan bruke tid på dialog og råd fra kunder. Jo raskere vi kan komme tilbake med et svar, jo bedre – det gir oss fornøyde kunder og selvfølgelig også konkurransefortrinn. Vi har blitt mer effektive og kan rett og slett kjøre flere saker gjennom pr. ansatt, og kan derfor utvide virksomheten videre med samme antall ansatte som vi har i dag», fastslår Johan Ploug Aagaard.

En leverandør med bransjeinnsikt

Som Europas ledende OnBase-konsulenthus spesialiserer Nobly seg på forretningskritiske IT-løsninger for bl.a. bank-, finans- og forsikringsbransjen. En posisjon som veide tungt da AL Finans måtte finne sin fremtidige partner.

«Nobly vant først og fremst vår tillit basert på den omfattende innsikten deres i bransjen vi er en del av, og i kraft av deres kompetanse, spesielt på AML-området. Det er et felt som er i stadig utvikling i vår bransje, og som kan utfordre oss til å implementere raskt ved ny lovgivning. Jo enklere og lettere vi kan implementere regelverk, jo smidigere og raskere er vi i stand til å betjene kundene våre - noe som er avgjørende i vår bransje. Denne forståelsen brakte Nobly inn i samarbeidet fra starten. Det var betryggende å sitte overfor en leverandør som hadde innsikt i både bransjen og kravene vi måtte leve opp til,» forklarer Johan Ploug Aagaard.

OnBase som en katalysator for digitalisering

AL Finans har høye ambisjoner for fortsatt digitalisering av virksomheten, der OnBase vil være en sentral løsning.

«Hele kundearkivet vårt skal over og ligge i OnBase, for å gi en 360° kundeoversikt over alle relasjoner, leasing- og lånekontrakter, signerte dokumenter osv. I fremtidige prosjekter må vi også ha bygget mer pågående due diligence i våre risikoklassifiseringer. Når vi kontinuerlig kan skjerme kundene våre på forskjellige kritiske parametere, vet vi også hvilken risiko vi ser på. For øyeblikket lager vi risikoklassifiseringer i forbindelse med det faktiske onboardingtidspunktet, men vi vil gjøre det mer dynamisk i de kommende prosjektene, slik at prosessen løper kontinuerlig på hele vår portefølje. Dette vil bety at vi over tid får de rette kundene på boken, og alltid har fingeren på pulsen i porteføljen. OnBase er en viktig del av vår fremtidige sikkerhets- og vekstmotor,» avslutter Johan Ploug Aagaard.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen