Telefon +47 966 23 000
Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 966 23 000
Kontakt oss
BMW Group Financial Services

BMW Group Financial Services forbedrer arbeidsprosessene og effektiviteten i forbindelse med kontraktprosesser

I bilindustrien trenger bilforhandlere og kunder rask tilgang til finansiering. Finansielle långivere må gjøre prosessen med kontraktinngåelse så rask som mulig og finansieringen lett tilgjengelig for å kunne opprettholde livslange relasjoner til forretningspartnere og frigjøre arbeidskapital.

BMW Group Financial Services trengte en høy grad av koordinering og effektive arbeidsflyter for å effektivt støtte bilsalget i mer enn 50 land ved å fremskynde behandlingstiden for kontraktsøknader.

Derfor ble OnBase® fra Hyland valgt.

«Vi erkjente at når vi jobbet i mange forskjellige land og med tre separate forretningsområder, BMW Group Financial Services, Alphera Financial Services og Alphabet, så trengtes det økt grad av automatisering av kontraktsprosessen for å få en bedre arbeidsgang», uttaler Stefan Karlsson,Stefan Karlsson, BMW manager of Business Development, Nordics.

I 2009 godkjente hovedkontoret til BMW Group Financial Services et budsjett for Enterprise Content Management (ECM) med to viktige betingelser: løsningen skal ligge i én database, og det skulle være en felles leverandør i alle markeder for å minimere implementeringstiden og lette samarbeidet mellom landene.

«Vi undertegnet en kontrakt med Hyland om OnBase i 2010 og det ble iverksatt en strukturert implementeringsplan», sier Bert van den Berg, Process & Quality manager, BMW Group Financial Services. Mellom mai og oktober 2011 ble ECM-løsningen installert i fem land: Nederland, Danmark, Belgia, Sverige og Norge.»

Forskjellen:

  • Eliminerer papir og manuelt arbeid: BMW Group Financial Services bruker ikke lenger tid på manuell behandling av kontrakter eller dokumenter. «Når du jobber med OnBase, kan alle papirdokumenter automatisk skannes og sendes til den aktuelle avdelingen via en sikker filoverføringsprotokoll (FTP)», sier van den Berg.
  • Fremskynder prosessen for kontraktsinngåelse: «Tidligere kunne det ta opptil ti dager å behandle en ferdig kontraktspakke og enda lenger for ufullstendige pakker», sier van den Berg. «OnBase-løsningen reduserte behandlingstiden fra første dag. I juli ble behandlingstiden for kontrakter redusert til 5 dager og i august til 3 dager. I september var den nede i litt over 2 ½ dag. Ferdige, ufullstendige og ukorrekte kontraktspakker blir nå behandlet raskere og mer effektivt.»
  • Varsler automatisk om mangelfulle søknader: OnBase markerer mangelfulle søknader og sender en e-post til forhandlerne med informasjon om feil eller manglende data. Dette gir en mer proaktiv arbeidsgang og gjør det enklere og raskere for forhandlere å ta affære. «Vi har gått fra en reaktiv til en proaktiv løsning», sier van den Berg.
  • Gir mulighet for kontinuerlig forbedring i hele virksomheten:

    «Det neste trinnet for BMW Group Financial Services er å fortsette å øke dekningen med OnBase ved å integrere systemet med andre forretningssystemer og øke utnyttelsen av rapporteringstjenesten», sier Lars Karlsson.

Er du interessert i mer informasjon?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen