Telefon +47 966 23 000
Ankomst by Nobly
Nyheter
Digitaliser HR med OnBase og få en sikker oversikt
Les mer
OnBase på vei mot Noark5-godkjennelse
Les mer
Nobly satser på det skandinaviske ECM marked
Les mer
Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon +47 966 23 000 Kontakt oss

 

Helse-IT

Ankomst by Nobly

Sekretærskranken er ofte en flaskehals i danske sykehusavdelinger, der pasientene står i kø for å registrere seg eller bli henvist videre. Ankomst by Nobly er en digital velkomst- og ankomstregistreringssystem for pasienter som møter det moderne sykehus. Ankomst by Nobly sikrer en personlig og trygg elektronisk mottakelse ved hjelp av selvbetjent skanning av helsekort. Pasienten blir nøye veiledet på en skjerm, slik at det ikke er noen tvil om tid, sted og annen viktig forhåndsdefinert informasjon.

Ankomst by Nobly er fullt integrert med sykehusets bookingsystemer og EPJ, og sørger for at all relevant velkomstinformasjon gis videre til pasienten via skjermen. 
Ankomst by Nobly foretar en automatisk registrering i EPJ når pasienten skanner sitt helsekort. Systemet er også et viktig verktøy for det kliniske personalet, som blir informert om pasienter som har ankommet, om pasienten er korrekt kontaktregistrert i EPJ, opplysninger om pasienten og fremtidige bestillinger og steder. Integrert med RoOS by Nobly kan ankomstregistreringen generere en oppgave som sendes videre til riktig helsepersonell. 

Ankomst by Nobly er designet for å håndtere flere ulike avsnitt og funksjoner på samme skjerm og gi ulike individuelle anvisninger og beskjeder til pasienter, avhengig av hvilken bookinggruppe pasienten er opprettet i.

Ankomst by Nobly har allerede spart store personalressurser i mottaket og gitt pasientene en trygg mottakelse i Gynekologisk-obstetrisk avdeling D eller øyeavdeling E på OUH Odense. Les mer om deres erfaringer her.

Vi er stolt av våre referanser
Visma Collectors
Sector Alarm
Alka
Region Syddanmark