Telefon +47 239 67 071

Nobly oppnår ISAE 3000

sertifisering

Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 239 67 071
Kontakt oss
29.06.2021

Nobly oppnår ISAE 3000 sertifisering, utviklet av Ernst & Young

Det faktum at Nobly har en ISAE 3000 erklæring gir våre kunder trygghet om Noblys IT-sikkerhetsnivå og måten vi behandler personopplysninger i forhold til å overholde gjeldende lov.

I juni 2021 utarbeidet revisjonsfirmaet Ernst & Young en uavhengig ISAE 3000 erklæring om generelle IT-kontroller hos Nobly i forhold til IT-sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger i forbindelse med selskapets Enterprise Content Management løsninger og tjenester.

Nobly har også inngått en avtale med Ernst & Young om at det må gjennomføres en årlig gjennomgang av de valgte kontrollmålene for å sikre at Nobly fortsetter å leve opp til de definerte kravene.

Det har vært mye arbeid å implementere denne prosessen, som har tatt mer enn et år, så vi er utrolig glade og stolte over at vi nå endelig har en offisiell uttalelse om våre IT-sikkerhetstiltak, som gir våre kunder sikkerhet når de engasjerer seg med Nobly og våre løsninger.

Hvis du trenger mer informasjon eller detaljer om vår ISAE 3000 erklæring, er du alltid velkommen til å kontakte Nobly.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen