Telefon +47 966 23 000
Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 966 23 000
Kontakt oss
07.01.2020

Informasjon, Aarhus, 7. januar 2020

Nobly, Nordens ledende leverandør av ECM-plattformen OnBase av Hyland, effektiviserer selskapet og selger sine egenutviklede produkter for å fokusere 100 % på kjernevirksomheten .


En felles beslutning
Nobly selger sine egenutviklede helse-IT-produkter til Trifork. Produktene RoOS, Ankomst og Befordring vil dermed styrke Triforks portefølje av løsninger innenfor helse-IT med nye velprøvde og verdiskapende produkter.

Nobly har utviklet produktene i nært samspill med de danske regionene og er stolte over at vi med disse produktene har bidratt til å effektivisere tunge arbeidsprosesser og gjort kalde hender varme. Personalet får bedre oversikt, unngår administrative byrder og får dermed mer tid til pasienter og innbyggere.

Trifork overtar den videre utviklingen av produktene og har store ambisjoner, dels om å distribuere produktene til flere kunder, dels om å videreutvikle produktene med nye funksjonsområder.

Det er viktig for både Trifork og Nobly at det er et stort fokus på kundene. Spesielt i overføringsprosessen, nå som Trifork overtar kundeansvar, drift og videreutvikling av produktene. Oppkjøpet trådte i kraft den 15. januar 2020, mens selve overførings- og relasjonsbyggingen foregår i nært samarbeid mellom Trifork og Nobly i løpet av de første 6 månedene av 2020.

«Da Nobly kontaktet oss, var det ikke noen vanskelig avgjørelse. Produktene passer godt til vårt strategiske fokus på å levere enda flere løsninger helt frem til klinikerne. Vi ser frem til å starte relasjonsbyggingen og bli kjent med kundene», sier Karen Skjerbæk Jørgensen, Vice President Trifork Healthcare.

Den riktige familien
Det var flere internasjonale selskaper som var interessert i å kjøpe de nevnte produktene fra Nobly. Da valget falt på Trifork, var det fordi Nobly ser Trifork som et selskap med samme verdisett som seg selv og som et selskap som allerede er kjent som en seriøs, ambisiøs og pålitelig leverandør og partner i det danske helse-IT-markedet.

«Helse-IT-produktene våre skulle overføres til den riktige familien, og det vet vi at Trifork er. De har gitt oss tryggheten vi kan gi videre til kundene», sier Morten Have, forretningsutviklingsdirektør i Nobly.

Om Trifork Healthcare
Med løsninger som Fælles Medicin Kort (FMK), Beslutningsstøtte og Min Læge er Trifork Healthcare allerede en stor aktør innen helse-IT i Danmark.

Trifork ble grunnlagt i 1996 i Danmark og er et europeisk programvareutviklingsselskap. Fokuset er å inspirere og utfordre kundenes digitale agenda med de nyeste teknologiene og metodene gjennom konferanser, workshops og brukerengasjement. Det er Triforks ønske å forandre verden ved å utvikle intelligente, forretningskritiske programvareløsninger som forbedrer og forenkler brukernes hverdag.

I tillegg til helse fokuserer Trifork på Fintech, Smart Building, Cloud Operation, Smart Enterprise og Cyber Protection. Selskapet har 700 ansatte, 45 kontorer i 10 land

Om Nobly
Nobly er en nordisk IT-konsulent med fokus på digitalisering av arbeidsprosesser. Med salget ønsker Nobly å fokusere på kjernevirksomheten, som er å tilby skreddersydde løsninger som er basert på den enkelte kundes digitale utfordringer. Nobly er en sertifisert og strategisk partner og Europas største utvikler av innholdstjenesteløsningen OnBase fra Hyland Software.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Morten Have, forretningsutviklingsdirektør Nobly
E-post: mh@nobly.dk

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen