Telefon +47 966 23 000
Nyheter
Digitaliser HR med OnBase og få en sikker oversikt
Les mer
OnBase på vei mot Noark5-godkjennelse
Les mer
Nobly satser på det skandinaviske ECM marked
Les mer
Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon +47 966 23 000 Kontakt oss
OUH, RoOS by Nobly

RoOS by Nobly har gitt arbeidsro og oversikt på Odense Universitetshospital

Bedre oversikt over oppgaver, effektiv kommunikasjon og færre forstyrrelser. Det er de merkbare fordelene som OUHs avdeling D og E høster av systemet RoOS by Nobly. Ressurs- og oppgavestyringssystemet kommer både helsepersonell og pasienter til gode i en travel hverdag. 

Gynekologisk-obstetrisk avdeling D og øyeavdeling E på OUH Odense var med på å utvikle og de første til å prøve ut ressurs- og oppgavestyringssystemet RoOS by Nobly i 2015 og 2016. Hensikten var å styrke kommunikasjonen mellom helsepersonell og få bukt med de mange uhensiktsmessige papirlappene og muntlige beskjedene. Systemet viste seg imidlertid å gi mange flere fordeler enn først forventet.

Prosjektleder i CIMT, Eva Lund, forteller: "Før vi kom i gang med RoOS lagde vi for eksempel papirlister til legenes pasientrunder på avdelingen neste dag. Beskjeder i løpet av dagen ble også skrevet på papir og levert rundt på avdelingene, eller sykepleieren stakk hodet inn i undersøkelsesrommet for å gi videre en muntlig beskjed. Det ga mye forstyrrelser og løping og innebar at lapper med følsomme personopplysninger kunne risikere å ligge fremme på en avdeling. Muntlige beskjeder kunne i verste fall gå tapt. Med RoOS by Nobly kan vi opprette både arbeidsoppgaver i systemet, og eventuelt få beskjeder til å dukke opp hos rett person på et bestemt tidspunkt. Vi kan angi pasientens tilstand og hvor mye det haster med oppgaven, og trenger derfor ikke løpe rundt og lete etter en lege. Legen kan raskt få oversikt over gjeldende oppgaver og beskjeder, løpende sjekke status på oppgaver eller ta på seg ekstra oppgaver fra kolleger som er mer belastet. Det har gitt en svært god arbeidsflyt og samarbeid på avdelingene."

Helle Eriksen, tidligere ledende legesekretær ved OUH avdeling E, er fornøyd med oversikten og arbeidsroen som RoOS by Nobly har skapt på avdelingen. "Hvis en pasient tidligere ringte og hadde et spørsmål, kunne det gå flere timer før vedkommende ble ringt tilbake med svar. Pasienten kunne kanskje ha ringt 2-3 ganger, og sykepleieren måtte hver gang løpe med en papirlapp med beskjeden. I dag har vi et helt annet overblikk, og vi kan umiddelbart se status på beskjeden på en smarttelefon - om legen har sett meldingen, og om det er svar. Dette betyr at vi kan møte pasienten mer profesjonelt og raskere gi et nøyaktig svar. Det gir trygghet", sier hun.

Eva Lund legger til: "Vi ser helt klart at det har gitt mer ro og mindre forstyrrelser. Vi hører til og med at ansatte med et smil på leppene "beklager" at de ikke lenger får samme mosjon ved å løpe i trappene med beskjeder".

Som en del av gjennomføringen av RoOS by Nobly ble det bl.a. utviklet en spesiell form for fotografering av øyne på avdeling E. Der legen tidligere måtte fylle ut et papirskjema og tegne inn hvilket område av øyet man skulle fokuser på, ligger dette nå digitalt i RoOS og kan sendes direkte videre til fotografen. "Det er en stor lettelse med systemet at alt helsepersonell nå kommuniserer digitalt i et pasientforløp. Hvor langt er vi i løpet? Trengs det flere undersøkelser? Er oppgaven eller anvisningen registrert? Det gir en bedre arbeidsprosess og bedre utnyttelse av personalressursene", sier Helle Eriksen om hverdagen med RoOS.

RoOS by Nobly er utviklet i tett samarbeid med klinikere og daglige brukere, og det har resultert i et enkelt og svært intuitivt system. "Nobly har som leverandør hele tiden vært tett på og vært svært lydhøre for brukernes behov", sier Eva Lund om samarbeidet, og fortsetter: "Det har vært en veldig god dialog og vi har kunnet spille ping-pong hele veien. For oss har det vært en stor fordel at Nobly er et lite firma. Vi får raskt svar på spørsmålene våre, og de yter svært god service. Det er tydelig at de har en veldig god forståelse av hva som skjer på sykehuset, og kan omsette det til noe funksjonelt. I motsetning til lignende systemer kan våre systemansvarlige selv foreta tilpasninger på avdelingsnivå, noe som er en stor fordel. Alt relevant helsepersonell er utstyrt med smarttelefon som arbeidsredskap. Det har naturligvis vært en ny måte å jobbe på, og noen har måttet venne seg til systemet. Vi har blant annet løst det gjennom opplæring brukerne imellom. I kombinasjon med Nobly Ankomst og Befordring by Nobly, som er fullt integrert i Nobly RoOS, har vi fått et veldig kraftig verktøy. Når pasienten for eksempel er booket inn til en undersøkelse, kan det i RoOS forhåndsopprettes en oppgave som definerer pasientens første avtale med f.eks. sykepleier. I det øyeblikket helsekortet registreres i Ankomst by Nobly, aktiveres en oppgave i RoOS hos sykepleieren. Denne kan så skyve oppgaven videre i systemet når den er gjennomført. Det har spart oss for store personalressurser og gitt bedre flyt i hverdagen. "

Helle Eriksen opplever som legesekretær selv de daglige forbedringene. "Tidligere var det ofte litt "Texas" hos sekretæren når legene kom inn med beskjeder, oppgaver og anvisninger. Nå kan legen i ro og mak skrive beskjeder og anvisninger og sende oppgavene videre til f.eks. en sykepleier eller fotograf. Det gir langt bedre arbeidsro og utnyttelse av tiden når det ikke hele tiden er trykk fra folk som står i kø med beskjeder", sier hun og konkluderer: "Jo mer kjent vi blir med systemet, jo mer ser vi hvor smart det er. Jeg tror faktisk at vi har fått mange systemer i ett med RoOS."

Book et møde

Vi er stolt av våre referanser
Visma Collectors
Sector Alarm
Alka
Region Syddanmark