Telefon +47 966 23 000

Capture

OnBase Capture samler inn

dokumenter og informasjon

rett fra kilden

Capture-verktøyene i OnBase er designet for å samle og lese alle relevante dokumenter og data inn i ett system, og eliminere tidkrevende manuelle prosesser og feil datainndata.

Helt uavhengig av dokumentformat og plassering samler OnBase dine dokumenter og den relevante informasjonen rett fra kilden. OnBase organiserer deretter informasjonen i et tydelig system med minst mulig involvering av medarbeidere.

Uansett om dataene finnes på papir eller elektronisk, samler OnBase praktisk talt alle filtyper og avleser raskt den nødvendige informasjonen og videresender den automatisk til alle andre relevante systemer.

Skannede papirdokumenter: OnBase Capture samler alt, fra en enkelt side til tusenvis av dokumenter, direkte fra kilden. Det sparer tid og menneskelige ressurser og minimerer behandlingskostnadene.

Effektiv import av elektroniske dokumenter og informasjon: OnBase Capture avleser automatisk elektroniske dokumenter i deres originale format, direkte fra applikasjonene du bruker i din hverdag. Alt fra CAD-filer til MS Office-dokumenter, e-post og PDF-filer. OnBase fungerer med alle filformater. Du kan også bruke dine mobile enheter til raskt å laste opp bilder og annen informasjon, enten tilkoblet eller frakoblet.

Uthenting av data fra dokumentene dine: Når OnBase har samlet inn de relevante dokumentene, trekkes de forespurte dataene ut fra dokumentsiden, valideres mot eksisterende informasjon og deles med andre relevante systemer i organisasjonen. Det sparer mye tid sammenlignet med manuell datainnlegging. Dataene som trekkes ut, brukes til automatisk indeksering av dokumenter i OnBase, noe som gjør dem lett tilgjengelige.

Er du interessert i mer informasjon?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen