Telefon +47 966 23 000

Bank og finans

Designet for digitaliseringsbehovene

i bank- og finansverdenen

Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 966 23 000
Kontakt oss

Mer enn 5 500 finansorganisasjoner over hele verden bruker OnBase for øyeblikkelig tilgang til relevante data når og hvor de trenger det.

Økende krav stilles fra myndigheter og kunder i finanssektoren. Ved å automatisere papirbaserte, manuelle prosesser for effektiv arbeidsflyt økes servicenivået, datasikkerheten og effektiviteten.
OnBase kan integreres i selv det mest lukkede banksystemet, og dermed avlaste arbeidsflytdata eller berike kjernesystemet med relevante dokumenter eller data.

AML og KYC

Vår erfaring er at prosesser som AML (Anti Money Laundering) og KYC (Know Your Customer) har høy prioritet innen bank- og finanssektoren. Kravene og risikovurderinger som er pålagt av myndighetene til å utføre på alle kunder er ofte manuelle og ressurskrevende.
OnBase kan automatisk samle inn nødvendige data som regnskaper, likviditetsoppgjør, nøkkeltall, politisk eksponering (PEP) etc. for kundene og automatisk generere risikoscoring i henhold til de parametere og regler som er fastsatt.
OnBase vil overvåke hver kunde kontinuerlig og dersom det skjer endringer i f.eks eierstruktur, stor reduksjon i egenkapital eller andre parametere som påvirker risikoscoren vil OnBase automatisk varsle om endringen. Dette sikrer at On-Going Due Dilligence (ODD) kan gjennomføres effektivt og på et høyt kvalitetsmessig nivå. Ved å automatisere prosessen vil den manuelle innhentingen av data og prosessering minimeres slik at saksbehandleren kan behandle flere transaksjoner.

Kundekommunikasjon

Myndighetenes krav til sikkerhet for behandling av kundedata og kravet fra kundene om digital tilgjenglighet gjør kundekommunikasjonen til en utfordring. Å dele informasjon og dokumenter med nye og eksisterende kunder i henhold til GDPR og i samsvar med krav fra myndighetene blir mer og mer krevende. I dialog med markedet ser vi i Nobly at mange benytter epost i sin kundedialog som gjør det krevende å overholde lover og regler.
Ved å bruke OnBase som kundekommunikasjonsplattform kan vi løse denne utfordringen ved å ha kontroll på all informasjon og dokumenter. Vi kan vise all data i en portalløsning på en sikker måte og som med digital signering av dokumenter. OnBase har automatisk kontroll over sletterutiner som sikrer at dere overholder GDPR. Revisjoner og kontroller vil ikke være en utfordring da all aktivitet logges i OnBase og rapporter hentes ut i nåtid.
Forruten å overholde gjelde krav kan OnBase Content Composer effektivisere tidkrevende dokumentproduksjon gjennom standariserte maler direkte i Microsoft Word og flette inn informasjon fra flere systemer. Kommunikasjonen til kunden vil gå helt automatisk eller den enkelte medarbeider kan sende informasjon eller dokumentasjon direkte til sin kunde. 

Les mer om kundekommunikasjon​ her

Amerikanske Hyland, skaperen av OnBase, har i over 25 år rendyrket bransjekompetansen innen utvalgte industrivertikaler. Som sertifisert OnBase-partner snakker Nobly bransjespråket ditt og forstår bransjens utfordringer. Dette betyr at når du investerer i OnBase, investerer du ikke bare i et IT-system. Du investerer i markedets ledende intuitive informasjonsplattform, som smelter sammen med kjernesystemene dine og løfter virksomheten din sammen med deg .

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen