Telefon +47 966 23 000

ONBASE TIL VIRKSOMHETEN

Sikker tilgang til

fullstendig kunnskap

Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 966 23 000
Kontakt oss

OnBase automatiserer prosessene dine, administrerer organisasjonens viktige informasjon på et sikkert og sentralt sted og samarbeider med de andre kjernesystemene dine for å levere oppdaterte data – akkurat når du trenger dem. Det gir ledelsen de beste forutsetningene for å ta kvalifiserte beslutninger og sikre 100 % overholdelse iht. Personvernforordningen (GDPR).

 

Med OnBase oppnår organisasjonen din:

 • forbedret servicenivå
  – sanntidsstatus for ordrer, forespørsler og transaksjoner
  – kunder/leverandører osv. kan fylle ut skjemaer eller stille spørsmål på nettet
  – reduserte menneskelige ressurser på å lete etter informasjon forskjellige steder

 • Reduserte produksjonskostnader
  økt behandlingshastighet via automatisering av forutsigbare beslutninger Rask tilgang til alle omkringliggende arbeidsoppgaver, aktiviteter og saker
  – økt produktivitet på grunn av rask tilgang til relevante data og prosesser – også fra mobile enheter
  – elektronisk lagring, behandling og utveksling av dokumenter reduserer papirforbruk, portokostnader og lagringskostnader betydelig

 • Datasikkerhet og GDPR
  – alle oppføringer og endringer i systemene spores og logges automatisk
  – støtter rapportering eller forespørsler om manglende, obligatorisk informasjon
  – automatiserer behov for lagring, arkivering og destruksjon
  – overholder med alle gjeldende regler i personvernforordningen (GDPR)

 • Beslutningsstøtte på høyt nivå
  – ledelsesrapporter er fullt tilpasset
  – rapporter kan leveres som lister, visuell grafikk eller som en arbeidsflytoversikt
  – maskinlæring kan overta trivielle beslutningsoppgaver

Er du interessert i mer informasjon?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen