Telefon +47 966 23 000

Brainware

Slutt på manuell

dataregistrering

og ineffektivitet

Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 966 23 000
Kontakt oss

Flaskehalser i prosessflyten. Ineffektiv manuell dataregistrering. Bortkastede timer og stigende kostnader. Høres det kjent ut?

Dette kan skyldes at mer enn 80 prosent av all informasjon vanligvis lagres i ustrukturerte og ukategoriserte dokumenter, noe som gjør det ekstremt vanskelig å automatisere prosesser.

Brainware foretar en nøyaktig sortering av papir- og elektroniske dokumenter og overfører innholdet til kjernesystemene dine. Det gir mulighet for en langt mer effektiv dokumenthåndtering på tvers av forskjellige filtyper, språk og avdelinger. Brainware er den raskeste og mest nøyaktige måten å samle innhold på ved kilden og levere det akkurat der du trenger det.

Brainware-datafangst gir deg bl.a. muligheter til:

  • Rask fakturabehandling – reduseres fra dager eller uker til timer via AP-automatisering
  • Å avstemme pengeoverføringer på få sekunder i stedet for timer eller dager
  • Å automatisk hente ut data til kontroll- og arbeidsprosesser
  • Å hente ut en stor del av de dataene som trengs for å behandle e-poster automatisk
  • Å spre automatiseringsfordelene til andre avdelinger, f.eks. HR
  • Å forenkle klassifisering av legefaglige journaler

Analytics og rapportering
Brainware-datafangst gir deg statusrapporter i sanntid som gir deg det optimale grunnlaget for kritiske beslutninger.

Enkel implementering og integreringTakket være den avanserte teknologien i Brainware kan systemet ditt være oppe og gå i løpet av få dager eller uker, og generere avkastning fra første dag. Systemet kan integreres med det økonomiske systemet (ERP), informasjonsplattformen (ECM), Data Management Systems (DMS) og andre avdelings- og forretningssystemer uten avbrudd eller nedetid.

Hvis du vil vite mer om Brainware, kan du lese mye mer på Hylands offisielle nettsted her.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen