Telefon +47 966 23 000

Content Composer

Intelligent styring

av kundekommunikasjon

Vi står alltid parat til å svare på dine spørsmål på telefon
+47 966 23 000
Kontakt oss

Content Composer er Hylands flaggskip når det kommer til Customer Communications Management (CCM). Content Composer gjør det enkelt å opprette, levere, lagre og hente utgående kommunikasjon, f.eks. markedsføring, introduksjon av nye produkter, varsler om fornyelse, kravspesifikasjoner, dokumentasjon og betalingsvarsler.

Content Composer tar for seg de kjente utfordringene med at den enkelte ansatte selv utarbeider og lagrer forskjellige dokumenter og presentasjoner. Systemet sparer tid, personalressurser og kostnader i forbindelse med utarbeidelse av både intern og kundevendt kommunikasjon.

Skapt for hastighet og presisjon

Med Content Composer får du et automatisert, kostnadseffektivt og effektivt verktøy for å enkelt opprette og levere materialer med all informasjonen som du og dine kunder trenger, uten tidkrevende manuell datainnsamling.

Content Composer er designet for enkel integrering med virksomhetens andre systemer og programvare. Dermed reduseres ressursene som blir brukt til å opprette individuelt tilpassede dokumenter basert på standardmaler, samtidig med at de fullt ut støtter storskala-formidlingsprosesser.

Å automatisere datainnsamling til og distribusjon av individuelt tilpasset materiale handler ikke om bare effektivisering for effektiviseringens skyld. Det handler om de helt nøyaktige fordelene dette gir for hele organisasjonen, inkludert bedre tildeling av personalressurser, nøyaktig og visuell konsekvent kommunikasjon, overholdelse av designhåndbok og relevante forskrifter, lavere kostnader og forbedret kundetilfredshet.

Omfattende, men enkelt

Content Composer-teknologien tilpasser seg de unike behovene i hver enkelt organisasjon, uten behov for programmering eller kompliserte brukergrensesnitt. Enten du har behov for å skrive ut, fakse, sende e-post eller arkivere systemutdata, støtter Content Composer rask og personlig kundekommunikasjon, samtidig som kostnadene reduseres betydelig. Og det fungerer sømløst med både ECM-systemet og andre forretningsapplikasjoner.

Integrerer og automatiserer utdata

  • Henter dynamiske data fra flere kilder samtidig for å raskt generere personlig tilpassede utdata.
  • Bruker eksisterende data fra ERP-applikasjoner, lokale databaser, SharePoint, XML, ODBC eller ADO.NET-tilkoblinger og OnBase-systemer
  • Tilbyr innebygd dokumentoppretting for eksisterende programmer som SAP, Oracle, Microsoft Dynamics og Salesforce gjennom nettjenester
  • Bruk omni-kanaldistribusjon for fleksibel og enkel formidling av informasjon

Dokumentopprettelsesstyrke

  • Opprett og rediger dokumenter med en integrert, intuitiv designerfunksjon
  • Lag flotte, individuelle dokumenter ved hjelp av maler og tekstblokker i det velkjente Microsoft Word-miljøet
  • Lag utdata med gjeldende data i den integrerte datadesignerfunksjonen
  • Bruk batchbehandling til helautomatiske masseutsendelser
  • Organiser dokumenttyper via avansert malstyring

Hvis du vil vite mer om Content Composer, kan du lese mye mer på Hylands offisielle nettsted her.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen