Telefon +45 70 70 74 70
Nyheder
Digitalisér HR med OnBase og få et sikkert overblik
Læs mere
Nobly åbner afdeling i Sverige
Læs mere
Nobly satser på det skandinaviske ECM marked
Læs mere
Vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål på telefon +45 70 70 74 70 Kontakt os
OUH, RoOS by Nobly

RoOS by Nobly har givet arbejdsro og overblik på OUH

Bedre overblik over opgaver, effektiv kommunikation og færre forstyrrelser. Det er mærkbare fordele som OUHs afdelinger D og E høster af systemet RoOS by Nobly. Ressource- og opgavestyringssystemet kommer sundhedspersonalet såvel som patienter til gode i en travl hverdag.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D og Øjenafdeling E på OUH Odense var med til at udvikle og de første til at afprøve Ressource- og opgavestyringssystemet RoOS by Nobly i løbet af 2015 og 2016. Formålet var at styrke kommunikationen sundhedspersonalet imellem, og komme de mange uhensigtsmæssige papirsedler og mundtlige overleveringer til livs. Systemet viste sig dog at give mange flere fordele end først forventet.

Projektleder i CIMT, Eva Lund fortæller: "Før vi kom i gang med RoOS lavede vi fx papirlister til lægerne med patienter til stuegang den følgende dag. Beskeder i løbet af dagen blev også skrevet på papir og afleveret rundt omkring på afdelingerne, eller sygeplejersken stak hovedet ind i undersøgelseslokalet for at give en mundtlig besked videre. Det gav en masse forstyrrelser og løben rundt, og betød at sedler med personfølsomme oplysninger kunne risikere at ligge frit fremme på en afdeling. Mundlige beskeder kunne i værste tilfælde gå tabt. Med RoOS by Nobly kan vi oprette en opgave i systemet, og eventuelt sætte beskeden til at dukke op hos den rette person på et bestemt tidspunkt. Vi kan angive patientens tilstand og hvor hastende opgaven er, og skal derfor ikke løbe rundt og lede efter en læge. Lægen kan hurtigt danne sig et overblik over aktuelle opgaver og beskeder, løbende markere status på opgaverne eller tage ekstra opgaver fra kolleger, som er mere belastede. Det har givet et rigtigt godt flow og samarbejde på afdelingerne".

Helle Eriksen er tidligere ledende lægesekretær på OUHs afdeling E, og er  glad for det overblik og arbejdsro, som RoOS by Nobly har givet på afdelingen. "Hvis en patient tidligere ringede ind med et spørgsmål, kunne der gå mange timer, før der blev ringet tilbage med svar. Patienten nåede måske at ringe 2-3 gange, og sygeplejersken skulle hver gang løbe med en seddel med beskeden på. I dag er der et helt andet overblik, og vi kan med det samme se status på beskeden på en smartphone - om lægen har set beskeden, og om der er svar. Det betyder, at vi kan møde patienten mere professionelt og hurtigere  give et præcist svar. Det giver tryghed," fortæller hun.

Eva Lund supplerer: "Vi oplever helt klart, at det har givet mere ro og færre forstyrrelser. Vi hører endda personale, som med et smil på læben "brokker" sig over, at de ikke længere får den samme motion ved at løbe på trapperne med beskeder".

Som en del af implementeringen af RoOS by Nobly blev der bl.a. udviklet et specielt skema til fotografering af øjne på afdeling E. Hvor lægen tidligere skulle udfylde et papirskema og tegne ind, hvilket område i øjet der skulle fokuseres på, ligger det hele nu digitalt i RoOS og kan sendes direkte videre til fotografen. "Det er en stor lettelse ved systemet, at hele sundhedspersonalet nu kan kommunikere digitalt i et patientforløb. Hvor langt er vi i forløbet? Skal der bedes om flere undersøgelser? Er opgaven eller anvisningen registreret? Det giver bare et bedre flow og bedre udnyttelse af personaleressourcerne", fortæller Helle Eriksen om hverdagen med RoOS.

RoOS by Nobly er udviklet i tæt samarbejde med klinikere og de daglige brugere, og det har resulteret i et enkelt og meget intuitivt system. "Nobly har som leverandør hele tiden været tæt på og meget lydhøre over for brugernes ønsker", fortæller Eva Lund om samarbejdet, og fortsætter: "Der har været en rigtig god sparring og ping-pong hele vejen. For os har det været en stor fordel, at Nobly er et mindre firma. Vi får hurtigt svar på vore spørgsmål og de yder en meget høj service. Det er tydeligt, at de har en rigtig god forståelse for, hvad der sker på sygehuset, og kan omsætte det til noget funktionelt. I modsætning til lignende systemer kan vores systemadministratorer selv tilrette på afsnitsniveau, hvilket er en kæmpe fordel. Alt relevant sundhedspersonale har fået udleveret en smartphone som arbejdsredskab. Det har selvfølgelig været en anden måde at skulle arbejde på, og nogle har skullet vænne sig til systemet. Det har vi bl.a. løst gennem sidemandsoplæring. I kombination med Nobly Ankomst og Nobly Befordring, som er fuldt integreret til Nobly Roos, har vi fået et rigtigt stærkt værktøj. Når patienten fx er booket ind til en undersøgelse, kan der i RoOS præ-oprettes en opgave, som definerer patientens første aftale hos fx sygeplejersken. I det øjeblik, sundhedskortet registreres i Ankomst by Nobly, aktiveres der en opgave i RoOS hos sygeplejersken. Denne kan så skubbe opgaven videre i systemet, når opgaven er gennemført. Det har sparet mange personaleressourcer og givet et bedre flow i hverdagen."

 Helle Eriksen oplever som lægesekretær selv de daglige forbedringer "Tidligere var der tit en "banegård" hos sekretæren, når lægerne kom ind med beskeder, opgaver og anvisninger. Nu kan lægen i ro og mag skrive beskeder og anvisninger, og sende opgaver videre til fx en sygeplejerske eller fotograf. Det giver en meget bedre arbejdsro og udnyttelse af tiden, når der ikke hele tiden er et pres af mennesker der står i kø med beskeder", fortæller hun og konkluderer "Jo mere dus vi bliver med systemet, jo mere kan vi se fidusen i det. Jeg synes faktisk, at vi har fået mange systemer foræret med RoOS." 

Book et møde

Vi er stolte over vores referencer
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden