Telefon +45 70 70 74 70

Bank & Finans

Designet til digitaliseringbehovene

i bank- og finansverdenen

Vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål på telefon
+45 70 70 74 70
Kontakt os

Mere end 5.500 finansielle organisationer verden over bruger OnBase til øjeblikkelig adgang til relevant data, når og hvor de har brug for dem.

Der stilles større og større krav fra myndigheder og kunder i den finansielle sektor. Ved at automatisere papirbaserede, manuelle processer til effektive workflows øges serviceniveauet, datasikkerheden og effektiviteten.
OnBase kan integrere til selv det mest lukkede banksystem og derved afløfte data til workflows eller berige kernesystemet med relevante dokumenter eller data.

AML og KYC
Vi oplever ofte at processer som især AML (Anti Money Laundering) og KYC (Know Your Customer) har højeste prioritet indenfor bank og finanssektoren.
Disse procedurer og risikoscoringer, som er påkrævet af myndighederne at udføre, for hver kunde, er tunge og ressourcekrævende.
Her kan vi hjælpe både i onboarding forløbet med at indhente blandt andet regnskaber, likviditetsopgørelser og nøgletal, viden om politisk eksponering (PEP) og kundekilder samt med at lave automatiske risikoscoringer ud fra jeres parametre og regelsæt.
Derudover kan vi løbende automatisk notificere hvis der eksempelvis sker ændringer i ejerstruktur, egenkapitalen falder markant eller der andre parametre som ændres i kundens forhold således at On-Going Due Diligence (ODD) kan opretholdes på et højt niveau. Derved sikrer vi at den manuelle indhentning af data og processering minimeres, så der kan opnås flere transaktioner pr. sagsbehandler.

Kundekommunikation
Myndighederne krav til sikker behandling af kundedata og kunders krav om digital tilgængelighed sætter kundekommunikationen under et hårdt pres.
Det at kunne udveksle data og dokumenter, med nye som såvel eksisterende kunder, så complianceregler og GDPR overholdes er en voksende udfordring.
Vi ser og erkender denne udfordring og det vi ser hos Nobly er at man ofte tyr til email når kundekommunikationen bliver svær.
Med OnBase som kundekommunikationsplatform, kan vi løse denne udfordring ved at have styr på data og dokumenter. Vi kan på sikker vis kan indhente data i en portalløsning, som og tilbyder digital signering af dokumenter og ved at benytte OnBase bliver compliance og GDPR ingen udfordring fordi vi har helt styr på sletteregler og compliance procedurer hos jer. Audit og kontroller vil nemt kunne klares da alt logges i OnBase og man vil kunne trække rapporter i realtid.
Udover compliance kan OnBase’s CCM-platform Content Composer kunne af løfte den tidskrævende dokumentproduktion ved hjælp af templates direkte i Microsoft Word og inddrage data og informationer fra flere systemer. Herefter kan distributionen ske helt automatisk efter jeres kørsler eller den enkelte medarbejder kan sende dokumentet direkte til sin kunde.

Læs mere om Kundekommunikation her

OnBase by Hyland
Amerikanske Hyland, skaberen af OnBase, har igennem mere end 25 år rendyrket brancheekspertisen inden for udvalgte industrivertikaler. Som certificeret OnBase partner taler Nobly din branches sprog, og forstår din branches udfordringer. Det betyder, at når du investerer i OnBase, så investerer du ikke bare i et IT-system. Du investerer i markedets førende intuitive informationsplatform, som smelter sammen med dine kernesystemer og løfter din forretning sammen med dig.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden