Telefon +46 70 215 3696
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

Andra tjänster

IT-support

Våra team på Nobly utgör en unik kombination av erfarna utvecklare och expertkonsulenter som vet vilka dagliga utmaningar våra kunder ställs inför. Infrastruktur, applikationsservere, firewalls, back up, mailservere... Vi känner till systemen och rutinerna. Och vi vet när vi ”bara” ska släcka en brand och när vi behöver utmana kunderna om deras befintliga arbetsrutiner och tekniker.

Alla våra medarbetare är högutbildade specialister som ser det som en ära att alltid vara uppdaterade med de senaste kunskaperna om maskin- och programvara och som inte tvekar att använda denna kunskap om den optimerar och framtidssäkrar arbetsrutiner och skapar ett mervärde.

Vi fungerar ofta som kundernas tekniska förbindelse vid större och mindre utmaningar under arbetsdagen då stressnivåerna kan nå höga höjder och en färsk dialog underlättar arbetet. Men vi tjänstgör lika ofta som betrodda samtalspartner, arkitekter och projektledare för större IT-projekt.

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden