Telefon +45 30 54 21 54
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss
Toyota Material Handling Denmark

Sparade resurser och bättre kundupplevelser
hos Toyota Material Handling Denmark

Hos Toyota Material Handling Denmark ville man digitalisera de manuella arbetsrutinerna gällande fakturaflödet i företaget. Målet stod klart från starten: alla fakturor skulle skickas i elektroniskt format, och det skulle införas filter som kvalitetssäkrade innehållet efter kundens önskemål.
Nobly analyserade processen och programmerade ett användarvänligt gränssnitt som samarbetade med det befintliga, avancerade ekonomisystemet.

– Vi ställdes inför några utmaningar med den manuella hanteringen av faktureringen. Ibland byttes till exempel km ut mot timmar, och stora resurser fick sedan läggas på att kontrollera fakturorna. Med det nya systemet sparar vi upp till 40 arbetstimmar i månaden, och kvaliteten på fakturorna har ökat markant. Det smittar förstås av sig på kundnöjdheten, berättar ekonomidirektören Sonny Bloch Jensen.

Toyota Material Handling Denmark är ISO-certifierat, något som kräver att alla kundklagomål registreras på ett korrekt sätt. Med det nya systemet fångas de flesta felen upp av filter i stället för att nå fram till kunderna. Och de eventuella kundklagomål som kommer in klassificeras direkt i systemet och utgör grunden för solid statistik. – Den stora fördelen är att vi kan identifiera hur vi ”irriterar” våra kunder, så att vi kan förebygga och skapa bättre kundupplevelser, konstaterar Sonny Bloch Jensen.

Ett nytt system för kreditnotor med godkännandeflöde är också på gång, något som Toyota Material Handling Denmark förväntar sig mycket av. De är väldigt nöjda med samarbetet med Nobly som man varmt kan rekommendera.

– Nobly har varit mycket lyhörda för våra önskemål, och har jobbat väldigt pragmatiskt och flexibelt för att nå fram till lösningarna. Vi har kunna utveckla saker och ting längs vägen och har löst problemen gemensamt... utan några stora extrakostnader, berättar en nöjd ekonomidirektör.

Sonny Bloch Jensen, ekonomidirektör
Toyota Material Handling Denmark

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden