Telefon +46 70 215 3696
Content Services
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

Content Services

Intelligent digitalisering som samordnar och förenklar arbetsdagen Stöder ditt IT-system de målsättningar och strategier som ger dig ett försprång eller bibehåller det? Kan du snabbt och lätt arkivera, hitta och bearbeta digitala dokument och digital information i olika system och avdelningar? Och vad händer med GDPR?
Elektronisk ärende- och dokumenthantering (även kallad ESDH) ska bindas samman både logiskt och smidigt för att kunna användas på bästa sätt.

Välinformerad företagsledning och allmän förvaltning är avgörande för att verksamheten ska kunna hävda sig på en marknad som utsätts för kontinuerliga förändringar. OnBase tillhandahåller ett helt unikt och mycket tillgängligt ledningsinformationssystem som förenklar skapandet av egna individuella rapporter. Med OnBase blir det därmed möjligt att hela tiden ha den överblick som krävs för att reagera proaktivt på utvecklingen.

Hos Nobly förstår vi betydelsen av en genomtänkt och effektiv IT-infrastruktur. Vi vet att ett gemensamt ”digitalt minne” är avgörande för ett företags utveckling och konkurrensförmåga. Det är precis av den anledningen som vi dagligen anstränger oss för att skapa digitala arbetsflöden som får kunderna att bli ännu mer effektiva i sitt arbete.

OnBase – ett av världens mest kraftfulla ECM-system
Nobly är certifierad dansk partner och utvecklare av Hyland Softwares Enterprise Content Management-lösning OnBase, som är världsledande på området. Vi kan i all anspråkslöshet även skryta med att vara Europas största OnBase-konsultfirma.

OnBase är en informationsplattform som kan integreras med dina övriga system och omvandla system och innehåll till både relevant och brukbar information som är lätt tillgänglig för användare på en och samma plats. När användare får relevanta data vid rätt tidpunkt smittar det av sig på produktiviteten, driftkostnaderna och framför allt servicenivån.

Som ett led i Content Services tillhandahåller OnBase naturligtvis även RPA (Robotic Process Automation) och maskininlärning för optimering och kvalitetssäkring av verksamhetens processer. Det är just det som har fått oss att välja OnBase som informationssystem. Fråga oss så får du veta allt du behöver!

Nobly hjälper dig att utnyttja hela din potential
På Nobly tar vi ansvar för din Enterprise Content Management-lösning som om den vore vår egen. Vår erfarenhet visar att det ibland kan vara en stor omvälvning för en organisation att digitalisera traditionell pappersexercis. En mer effektiv verksamhetsprocess frigör ofta tidigare outnyttjad potential, men det finns även risk att personal som inte är van vid IT drabbas av svårigheter. Vi ser det som en viktig uppgift att planera förändringprocessen och digitaliseringen i samarbete med kundens projektadministratörer, så att otryggheten minimeras och systemet blir en naturlig del av arbetsdagen i hela organisationen.

Intresserad av ytterligare information?

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden