Telefon +46 70 215 3696
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss
18.04.2018

Nobly och Cambio Healthcare Systems i strategiskt samarbete om klinisk logistik till danska och utländska sjukhus

Danska Nobly och internationella Cambio Healthcare Systems har ingått ett strategiskt samarbete inom klinisk logistik. Det ska åtgärda sjukhusens resursspill och säkra en mer effektiv uppgiftslösning till hjälp för både vårdpersonal och patienter.

Vardagen på många danska sjukhusavdelningar 2018 kännetecknas av föråldrade papperslistor och resurskrävande arbetsrutiner som tar upp onödigt mycket av personalens tid. En jämn ström av arbetslistor, frågor, begäran och upplysningar i pappersform blandas med muntliga besked bland vårdpersonalen under dagens gång. Det innebär många störningar och onödigt spring, med risk för att viktig information inte skrivs in i patientens elektroniska journal (EPJ), eller helt enkelt glöms eller försvinner på vägen.

Strategiskt samarbete om klinisk logistik och EPJ
Två framträdande företag inom vård-IT, danska Nobly och internationella Cambio Healthcare Systems, ingår nu i ett strategiskt samarbete med syfte att vidareutveckla IT-verktyg till klinisk logistik som kan åtgärda resursslöseriet och säkra en mer effektiv uppgiftslösning som gynnar både vårdpersonal och patienter. Exempelvis kan en vårduppgift skickas till den sjukvårdare som befinner sig närmast patienten och som har tid till att utföra uppgiften.

Nobly har sedan 2012 haft sin lösning för resurs- och uppgiftsledning inom klinisk logistik, RoOS by Nobly, i drift på sjukhusavdelningar på Odense Universitetshospital. Cambio Healthcare Systems utvecklar och levererar sitt elektroniska patientjournalsystem COSMIC till kunder i en rad nordeuropeiske länder, bland annat Region Syddanmark, Färöarna, Grönland och Forsvarets Sundhedstjeneste.

Världspremiär: Elektroniska patientjournaler förstärks med klinisk logistik
Med samarbetet planerar Nobly och Cambio Healthcare Systems som några av de första i världen att integrera Noblys lösning för klinisk logistik djupt in i Cambios patientjournalsystem COSMIC.

Det innebär att klinisk personal inte längre behöver logga in i och växla mellan flera olika system. Relevant information om patienten delas istället automatiskt mellan systemen. All nödvändig information om patienten är därmed uppdaterad och tillgänglig för läkare eller sjuksköterskor när och där de behöver den.

Strategiskt samarbete för bästa praxis-lösningar
”Vi gläder oss över och ser en mycket stor potential i samarbetet med Nordens största leverantör av elektroniska patientjournaler. Cambio Healthcare Systems är en mycket stark partner som kan navigera mellan olika problemområden i det moderna vård- och sjukhusväsendet och förstår den kliniska personalens utmaningar ned till minsta detalj”, säger Morten Have, företagsutvecklingschef på Nobly. ”Tillsammans kan vi skapa en stark koppling mellan klinisk logistik och COSMIC patientjournalsystem och därmed erbjuda klinikerna en extremt effektiv och målinriktad plattform för deras dagliga arbete.”

”Hos Cambio Healthcare Systems har vi åratal av ingående erfarenhet inom utveckling och implementering av vårt patientjournalsystem COSMIC och övriga lösningar inom vård-IT. Det är en strategisk prioritering från vår sida att samarbeta med de ledande företagen inom vårt område. Med samarbetet med Nobly om klinisk logistik kommer vi att utveckla bästa praxis-lösningar som gör COSMIC till ett ännu starkare arbetsredskap för vårdpersonal i det dagliga arbetet på kliniken”, säger Steffen Lerche, CEO på Cambio Healthcare Systems Danmark.

Om Nobly och RoOS by Nobly klinisk logistik
Nobly har i flera år haft sin lösning för klinisk logistik, RoOS by Nobly, i drift på sjukhusavdelningar på Odense Universitethospital. RoOS är ett ledningssystem för resurser och uppgifter som digitaliserar muntlig och skriftlig uppgiftsleverans på sjukhusavdelningarna med hjälp av datorer och mobila enheter och styr uppgiften till resurser som har tillräcklig kapacitet. Överblick över aktuella uppgifter, effektiv kommunikation och färre störningar i en hektisk vardag är en av de mest uppenbara fördelarna.

Om Cambio Healthcare Systems och COSMIC patientjournalsystem
Cambio Healthcare Systems är redan en viktig aktör på den nordeuropeiska marknaden för vård-IT. Utöver Danmark, Grönland, Färöarna och Forsvarets Sundhedstjeneste levererar Cambio Healthcare Systems patientjournaler och övriga vård-IT-system som kliniskt beslutsstöd till Sverige, Skottland, Irland och Storbritannien.

KONTAKTPERSONER
Morten Have, företagsutvecklingschef Nobly
Mobil 2751 3000
E-post mh@nobly.dk

Steffen Lerche, CEO Cambio Healthcare Systems Danmark
Mobil 4190 8000
E-post
steffen.lerche@cambio.dk

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden