Telefon +46 70 215 3696
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss
OUH, Ankomst by Nobly

Ankomst by Nobly hjälper patienten en bra bit på vägen på OUH

Informativt och tryggt mottagande av patienter samt frigörande av betydliga personalresurser i sekreterargruppen är bland de störste fördelarna som OUH:s avdelningar D och E får av systemet Ankomst by Nobly. Systemet har köpts in till alla OUH:s kliniska avdelningar.

OUH:s uttalade, primära fokus är ”Patienten först”. Den här målsättningen kan de nu helt leva upp till på gynekologisk obstetrisk avdelning D och ögonavdelning E på OUH i Odense.

Den tidigare läkarsekreteraren på avdelning E, Helle Eriksen berättar: ”Tidigare var vi tre sekreterare som satt och tog emot patienterna, som ofta stod i lång kö för att bli registrerade eller hänvisade. Det innebar många onödiga steg för patienterna, som gick hela vägen till avdelningen för att prata med en sekreterare, som oftast skickade dem tillbaka till mottagningsdisken för att skanna sina hälsokort, återvända till avdelningen och fråga var de skulle sitta. Det utgjorde en flaskhals och var i grund och botten ett slöseri både med personalresurser och patienternas tid och krafter”.

Därför tillsattes en arbetsgrupp som skulle utreda möjligheterna att spara personalresurser och förbättra mottagningen av patienterna. I den här processen valdes Nobly som leverantör och samarbetspartner med systemet Ankomst by Nobly.

Eva Lund, projektledare på CIMT, var med från början av processen: ”Andra system för elektronisk ankomstregistrering med självbetjäning hade svagheten att de inte kunna ”fånga upp” de bokningar som redan gjorts. Alla befintliga bokningar fick därför matas in manuellt, vilket tog onödig tid som kunde ha använts till viktigare uppgifter. Ankomst by Nobly anpassar sig till våra system och till EPJ och inte omvänt", berättar Eva Lund och fortsätter: ”Med Ankomst by Nobly sker en automatisk registrering i EPJ när patienten skannar sitt hälsokort. Det är normalt en manuell sekreteraruppgift och en förutsättning för att den kliniska personalen ska kunna utföra sina uppgifter utan att behöva kalla in frånvarande patienter i onödan. Den automatiska registreringen är en stor fördel för oss och har sparat många sekreterarresurser på avdelningarna. Nobly har i stort en mycket god vetskap om verksamheten på sjukhuset. De lyssnar på och pratar med både sekreterare och klinisk personal och omsätter det till funktionella system. De är väldigt snabba med att fånga upp de små detaljerna i vår dialog, och omvandlar våra önskningar till något konkret”, berättar Eva Lund om samarbetet med Nobly.

Efter att Ankomst by Nobly implementerades på OUH:s avdelning E sitter det nu bara en sekreterare (jämfört med tre tidigare) och tar emot patienter utan någon köbildning. När patienterna kommer in möts de av en skärm med tydlig information. Här skannar patienten själv sitt hälsokort och erhåller personlig välkomstinformation och anvisningar som är anpassade för patienten och den aktuella avdelningen.

Ankomst by Nobly är utformat för att kunna hantera flera olika avdelningar och funktioner på samma skärm. Det kan även ge individuella anvisningar och besked till patienten beroende på vilken bokning patienten ingår i.
”Andra liknande system kan inte generera individuella besked, vilket ofta betyder att patienterna blir osäkra på om de är registrerade och därför trots allt vänder till en sekreterare för att vara helt säkra. Det upplever vi inte med Ankomst by Nobly”, säger Helle Eriksen och avslutar:

”Våra patienter mottas snabbare idag och slipper gå fram och köa vid mottagningsdisken bara för att anvisas en plats. Patienterna känner sig välkomna vid skärmen, som visar patientens namn och personuppgifter, och de flesta är ju redan vana vid att skanna sina hälsokort hos den egna läkaren. I kombination med Befordring by Nobly, en mycket användarvänlig och effektiv elektronisk ansökningsmetod från Nobly som avser reseersättning, har vi avlägsnat den flaskhals som tidigare fanns hos sekreterarna”.

Boka ett möte

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden