Telefon +46 70 215 3696
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss
OUH, RoOS by Nobly

RoOS by Nobly har skapat arbetsro och en bättre överblick på OUH

Bättre överblick över uppgifter, effektiv kommunikation och färre störningar. OUH-avdelning D och E åtnjuter dessa märkbara fördelar tack vare systemet RoOS by Nobly. Ledningssystemet för resurser och uppgifter kommer både vårdpersonalen och patienterna till nytta i en stressig vardag.

Gynekologisk obstetrisk avdelning D och ögonavdelning E på OUH i Odense var med om att utveckla ledningssystemet RoOS by Nobly för resurser och uppgifter och var de första att testa det under 2015 och 2016. Syftet var att förbättra kommunikationen bland vårdpersonalen och inte längre förlita sig på papperslappar och muntlig kommunikation. Det har dock visat sig att systemet skapar fler fördelar än förväntat.

Eva Lund, projektledare på CIMT, berättar: ”Innan vi började använda RoOS försåg vi t.ex. läkarna med patientlistor i pappersformat inför nästa dags rond. Även löpande besked under dagens lopp skrevs på papper och levererades till de olika avdelningarna, eller så stack en sjukvårdare in huvudet i undersökningsrummet för att vidarebefordra ett muntligt besked. Det gav upphov till flera störningar och onödigt spring, och resulterade i att listor med känsliga personuppgifter kunde ligga fullt synliga på en avdelning. Muntliga besked kunde i värsta fall glömmas bort. Med RoOS by Nobly kan vi lägga in uppgifter i systemet och även ställa in bestämda tidpunkter för meddelanden till avsedda personer. Vi kan uppge patientens tillstånd och hur brådskande uppgiften är utan att behöva springa runt och leta efter en läkare. Läkaren kan snabbt få en överblick över aktuella uppgifter och besked, markera uppgifterna med aktuell status och överta uppgifter från kollegor som har mer att göra. Detta har resulterat i ett smidigt flöde och samarbete på avdelningarna.

Helle Eriksen, f.d. läkarsekreterare på OUH-avdelning E, uppskattar den överblick och arbetsro som RoOS by Nobly har skapat på avdelningen. ”Förut kunde det gå flera timmar innan någon ringde tillbaka med ett svar på en fråga från en patient. Patienten behövde kanske ringa 2–3 gånger och sjukvårdaren fick varje gång springa med en lapp med beskedet på. Idag har vi en helt annan överblick där vi direkt kan se beskedets status på en smartphone – huruvida läkaren har sett beskedet och om det föreligger ett svar. Det innebär att vi kan bemöta patienten mer professionellt och snabbare ge ett exakt svar. Det ger trygghet”, säger hon.

Eva Lund tillägger: ”Vi upplever helt klart att det har blivit lugnare med färre störningar. Men det finns ändå personal som med ett leende på läpparna anmärker på att de inte längre får lika mycket motion när de inte behöver springa i trapporna med besked”.

Som en del av implementeringen av RoOS by Nobly har ett särskilt fotograferingsschema för ögon utvecklats på avdelning E. Tidigare behövde läkaren fylla i ett pappersschema och ange vilken del av ögat som skulle vara i fokus, men nu finns allt digitalt i RoOS och kan skickas direkt till fotografen. ”Det har underlättat mycket i systemet att all vårdpersonal nu kan kommunicera digitalt i ett patientärende. Hur långt har vi kommit i ärendet? Ska fler undersökningar beställas? Har uppgiften eller anvisningen registrerats? Det ger ett bättre flöde och bättre utnyttjande av personalresurserna”, berättar Helle Eriksen om vardagen med RoOS.

RoOS by Nobly har utvecklats i nära samarbete med den kliniska personalen och de dagliga användarna, vilket har resulterat i ett enkelt och mycket intuitivt system. ”Nobly har som leverantör hela tiden varit engagerade och mycket lyhörda för användarnas önskemål”, berättar Eva Lund om samarbetet, och fortsätter: ”Samarbetet och utbytet av idéer har hela tiden varit mycket gott. För oss har det varit en stor fördel att Nobly är ett mindre företag. Vi får snabbt svar på våra frågor och de tillhandahåller en mycket hög servicenivå. Det är tydligt att de har mycket god förståelse för vad som försiggår på sjukhuset och kan omsätta det till något funktionellt. I motsats till liknande system kan våra systemadministratörer själva åtgärda problem på avdelningsnivå, vilket är en stor fördel. All relevant vårdpersonal har försetts med en smartphone som arbetsredskap. Det har förstås inneburit ett annat sätt att arbeta, och några har behövt tid att vänja sig vid systemet. Det har vi bl.a. löst genom handledd utbildning. Vi har försetts med ett mycket kraftfullt verktyg tack vare kombinationen med Nobly Ankomst och Nobly Befordring, som är fullt integrerade i Nobly Roos. När patienten t.ex. har bokat en undersökning går det att upprätta en uppgift i RoOS som definierar patientens första besök hos t.ex. sjukvårdaren. Så snart hälsokortet registrerats i Ankomst by Nobly aktiveras ett ärende i RoOS hos sjukvårdaren. Skötaren kan sedan skicka ärendet vidare i systemet när det är genomfört. Det har sparat många personalresurser och gett ett bättre flöden under arbetsdagen”.

Läkarsekreteraren Helle Eriksen upplever själv de dagliga förbättringarna: ”Tidigare var det ett ständigt spring hos sekreteraren när läkarna kom in med besked, uppgifter och anvisningar. Nu kan läkaren i lugn och skriva ut besked och anvisningar och skicka vidare uppgifter till exempelvis en sjukvårdare eller fotograf. Det ger mycket bättre arbetsro och utnyttjande av tiden när det inte hela tiden kommer en strid ström av människor som står i kö med besked", säger hon och avslutar: ”Ju mer bekanta vi blir med systemet desto mer litar vi på det. Vi har fått tillgång till många system med RoOS”. 

Boka ett möte

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden