Telefon +45 30 54 21 54

OnBase kärnkompetenser

All information

samlad i en plattform

OnBase samlar verksamhetens information i en och samma plattform. Det möjliggör rättighetsstyrd delning av information i organisationens alla kärnsystem. Det ger de bästa förutsättningarna för att arbeta effektivt, ta kvalificerade beslut, minska mängden fel i indata och öka produktiviteten på de olika avdelningarna.

OnBase är en low-code-plattform för snabb konfiguration av applikationer till innehållsdrivna lösningar. Med sin bakgrund i den amerikanska bankvärldens mycket stränga datasäkerhetskrav, tar OnBase din verksamhet ett säkert steg framåt genom att säkerställa regelefterlevnad och koppla samman kärnsystemen.

Enterprise Content Management (ECM)

OnBase är marknadsledande inom Enterprise Content Management, och administrerar alla data från att de tas emot eller skapas och fram till slutlig arkivering eller destruktion.

Läs mer

BPM-arbetsflöden

OnBase BPM automatiserar frekvent upprepade arbetsprocesser och optimerar flödet av information och dokument genom organisationen.

Läs mer

Capture

OnBase Capture ”fångar in” både fysiskt och elektroniskt innehåll och automatiserar datafångsten. Detta optimerar hastigheten hos processer med behov av central tillgång till kritisk information.

Läs mer

Case Management

OnBase ärendestyrning ger dina medarbetare möjlighet att effektivt styra ärenden, ta bättre beslut och stödja en effektiv kvalitetssäkring.

Läs mer

Integrationer

OnBase har integrerat Content Management-programvara i mer än 500 unika applikationer utan användardefinierad kodning. Och det innebär inte bara att hämta dokument – OnBase erbjuder mer än 30 olika möjligheter till integration och stödjer både SOAP och REST API fullt ut.

Läs mer

Guidewire-integration

De flesta försäkringsbolag kan normalt bara se en bråkdel av de kunduppgifter de behöver för att teckna en ny försäkring eller hantera en skada. Genom att anpassa bolagets Guidewire-strategi med OnBase Content Services-plattform uppnår man en komplett överblick över kunderna.

Läs mer

Enterprise Search

OnBase Enterprise Search är marknadsledande inom klassificering av information, och gör det lätt att hitta dessa i verksamhetens olika IT-system.

Enterprise File Sync and Share (EFSS)

En molnbaserad lösning för säker synkronisering och delning av företagsdata, där din organisation bevarar fullt ägarskap och kontroll.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden