Telefon +45 30 54 21 54

BPM & arbetsflöden

Strömlinjeformade arbetsflöden

med kraftfulla

BPM-verktyg

OnBase är en flexibel och skalbar Business Process Management (BPM)-plattform som samlar styrning av processer, dokument och data i ett enkelt system, så att all information flyter fritt i organisationen.

Processförseningar, informationssilos och antalet icke-tillgängliga dokument minimeras, och upprepade uppgifter automatiseras. Allt för att stödja medarbetarna att ta kvalificerade beslut och ägna tiden åt värdeskapande uppgifter.

Med OnBase BPM-verktygen kan du bygga innehållsbaserade och innehållsaktiverade applikationer som kan utvecklas och växa med organisationen. Du kan snabbt skapa skräddarsydda lösningar för just dina verksamhetsutmaningar, utan att behöva ta till kostsam programmering och externa konsulter:

Manage Documents: Arbeta elektroniskt och effektivt med ALLA dina data, oavsett format. Användarna kan själva söka efter dokument, samtidigt som digitala mappar och filstrukturer utnyttjas optimalt. Du kan enkelt styra revisioner och versioner, skriva under elektroniskt eller automatiskt generera dokument som ska skickas till kunder eller samarbetspartners.

Manage Processes: Minska processtiden och öka medarbetarnas produktivitet. OnBase automatiserar förutsägbara uppgifter samtidigt som dataavvikelser verifieras och krav på manuella godkännanden levereras till rätt person vid rätt tidpunkt.

Använd OnBase för att skicka notifikationer, tillåta godkännanden från mobila enheter eller för att styra arbetsbelastningen. Det ökar effektiviteten, och processerna hålls automatiskt igång utan manuell övervakning.

Manage Data: Skapa moderna, datacentrerade ärendestyrnings- och behandlingsapplikationer med OnBase, och låt dem ersätta gamla databaser, delade kalkylark och system baserade på föråldrad teknik.

OnBase minimerar behovet av specialprogrammering eller ”off-the-shelf”-standardlösningar för uppgifter inom exempelvis HR-onboarding, leverantörsstyrning eller bedrägeriutredningar.
Du kan även tilldela slutanvändare säkerhetsstyrd tillgång till alla data, dokument, uppgifter eller dialoger som stödjer en kund, ett ärende eller ett projekt. Allt via ett enda användarvänligt gränssnitt i OnBase.

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden