Telefon +45 30 54 21 54

Capture

OnBase Capture – samlar in

dokument och information

direkt vid källan

Capture-verktygen i OnBase är designade för att samla in och avläsa alla dina relevanta dokument och data för ett system, och eliminerar därmed tidskrävande manuella processer och felaktiga indata.

Fullständigt oberoende av dokumentformat och -placering samlar OnBase in dina dokument och den relevanta informationen direkt vid källan. OnBase organiserar därefter informationen i ett överskådligt system med minsta möjliga behov av att involvera medarbetare.

Oavsett om data förekommer på papper eller elektroniskt, så samlar OnBase in i stort sett alla filtyper och avläser snabbt nödvändig information, och vidarebefordrar automatiskt dessa till alla andra relevanta system.

Inskannade pappersdokument: OnBase Capture samlar in allt, från en enstaka sida till tusentals dokument, direkt från källan. Det sparar tid, personalresurser och minimerar hanteringskostnaderna.

Effektiv import av elektroniska dokument och information: OnBase Capture avläser automatiskt elektroniska dokument i deras ursprungliga format, direkt från de applikationer du använder i din vardag. Allt från CAD-filer till MS Office-dokument, e-postmeddelanden och PDF-filer. OnBase arbetar med alla filformat. Du kan även använda dina mobila enheter för snabb uppladdning av foton och annan information, oavsett om du är online eller inte.

Extrahering av data från dina dokument: När OnBase har samlat in relevanta dokument, extraheras önskade data från dokumentsidan, valideras mot befintlig information och delas med andra relevanta system i organisationen. Det sparar mycket tid jämfört med manuell datainmatning. De data som har extraherats används för att automatiskt indexera dokument i OnBase och därmed göra dem mer lättillgängliga.

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden