Telefon +45 30 54 21 54

Case Management

Kunskapsbaserat arbete och

ärendestyrning i organisationer

Alla organisationer har processer som inte kan definieras och resultat som inte kan förutses. OnBase Case Management ger medarbetarna en grund för effektiv ärendestyrning, bättre beslut och effektiv kvalitetssäkring.

OnBase samlar all information – bland annat dokument och e-postmeddelanden – i det konkreta ärendet, och ger handläggaren de nödvändiga verktygen, oavsett om det handlar om att lösa ett problem, hantera en skada, besvara ett kundmeddelande eller ansvara för onboarding av en ny medarbetare.

OnBase Case Management innebär att:

  • dina medarbetare kan jobba smartare: OnBase ger en 360-graders överblick över den nödvändiga informationen. Det ger underlag för bättre beslut, baserat på data, dokument, kundsamtal och e-postmeddelanden.
  • du uppnår bättre transparens och kontroll: Dashboards för rapportering och spårning av alla aktiviteter ökar transparensen, stödjer regelefterlevnad (GDPR) och hjälper organisationen att identifiera förbättringsmöjligheter.
  • du får en komplett plattform, även på koncernnivå: Spara tid och kostnader genom att bygga upp, styra och uppdatera system inom flera olika organisationer. Skapa innehållsaktiverade applikationer på en användarvänlig och konfigurerbar ”dra och släpp”-plattform.

Med OnBase konfigurerar du enkelt datadrivna applikationer, automatiserar frekvent upprepade processer och administrerar stöd- och ärendedokument.
De flesta andra leverantörer erbjuder samma möjligheter, men i form av lösningar som omfattar flera olika produkter. OnBase är det enda programvarupaketet på marknaden, som har utvecklats från grunden för att leverera dessa funktioner i en och samma produkt.

OnBase Case Management rustar din organisation för att lösa en lång rad verksamhetsutmaningar – från projektstyrning och regelefterlevnad till säljstyrning, avtalsstyrning, HR-onboarding, händelsestyrning och bedrägeriutredningar – allt samlat på en och samma plattform.

Om du vill veta mer om OnBase Case Management, kan du läsa mer på OnBase officiella webbplats her.

– Eller så kan du kontakta Nobly för ett oförpliktande inspirationsmöte, där vi berättar mer om hur OnBase kan lyfta din verksamhet.

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden