Telefon +45 30 54 21 54

Microsoft Dynamics-integration

Påskyndar processer

och minskar kostnader

OnBase integrerat med Microsoft Dynamics ERP – som integrationer till bland annat Dynamics AX, GP och NAV – kopplar samman företags transaktionsdata, som finns sparade i deras Dynamics-applikationer, med understödjande uppgifter som är sparade i OnBase.

Användarna får via sina Dynamics ERP-skärmbilder snabbt tillgång till alla nödvändiga uppgifter, exempelvis en fakturas relaterade inköpsorder och följesedel. Samtidigt drar de naturligtvis nytta av de inbyggda OnBase-funktionerna, som till exempel möjligheten att lägga till anteckningar till dokumenten. Detta påskyndar inte bara viktiga processer, utan frigör även personalresurser till andra viktiga uppgifter.

Transformerar processer inom hela företaget
Genom att integrera Microsoft Dynamics med OnBase blir alla nödvändiga uppgifter för behandling av transaktioner omedelbart tillgängliga direkt från Dynamics, inklusive e-postmeddelanden, inskannade bilder, elektroniska dokument och formulär.

Användarna kan bland annat:

  • Påskynda processer genom att få tillgång till nödvändiga dokument med ett enkelt klick i deras Dynamics ERP
  • Utnyttja den automatiserade indexeringen med hjälp av värden från Dynamics-data som kan anges i sökordsfälten
  • Minska kostnaderna genom att eliminera dubbel inknappning eller manuell rättning av fel
  • Utnyttja flera möjligheter för typer av bilagor

Om du vill veta mer om Microsoft Dynamics-integration, kan du läsa mer på Hylands officiella webbplats:
https://www.hyland.com/en/platform/integrations/enterprise-applications/microsoft-dynamics

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden