Telefon +45 30 54 21 54

Salesforce-integration

Ökad effektivitet

och innehållsstyrning

Hylands integration till Salesforce ger enkel och smidig tillgång till kritiska dokument och data i ditt Salesforce-system.

OnBase integreras enkelt med Salesforce, vilket ger användarna möjlighet att snabbt söka reda på relevanta dokument som till exempel avtal, fakturor m.m., parallellt med motsvarande Salesforce-funktioner.

Genom att digitalisera och lagra dokument på en central plats, behöver personalen inte längre söka igenom pappersfiler eller förvirrande nätverksenheter efter relevant information. Dokumentsökningen är tillgänglig direkt från det välkända Salesforce-gränssnittet, medan import av dokument sker via dra och släpp, och alltså därmed utan att man behöver navigera till ett annat program.

Komplett överblick
Hylands integrationer till Salesforce ger dig en komplett överblick över dina affärsförbindelser. Från Key Account Management till försäljning och marknadsföring kompletteras Salesforce genom:

  • Att öka synligheten av all relevant information direkt i Salesforce-gränssnittet
  • Automatisk kartläggning av Salesforce-data till uppladdade dokument
  • Stödjer GDPR och interna lagringspolicyer för dokument
  • Minimering av informationsfel på alla plattformar genom att ge tillgång till samma innehåll, oavsett om det hämtas från Salesforce eller andra integrerade system
  • Enkel konfigurering med inbyggda Salesforce-integrationsmöjligheter

Stärker alla branscher
Salesforce-integration ger användarna möjlighet att jobba effektivt inom alla branscher, som exempelvis:

  • Banker och finansiella företag: Från ansökningar till kredithistorik har lånehandläggaren en komplett översikt över nödvändiga dokument för att bevilja lån och kontrollera låntagares kreditvärdighet.
  • Vårdsektorn: Ärendehandläggare och försäkringsbolag kan tryggt använda Salesforce för att administrera patientinformation. Med Salesforce-integrationen får de enkel tillgång till kontohistorik, transaktionsuppgörelser osv. som säkerställer en bra kundupplevelse.
  • Utbildningsinstitutioner: Med de studerandes elektroniska uppgifter på en skärm har administrationspersonalen all nödvändig information för att kunna ge snabbt svar vid förfrågningar från de studerande.
  • Offentliga institutioner: Personalen kan enkelt administrera bland annat tillstånd och ansökningar samt tillhörande material.
  • Försäkringsbolag: Skadereglerare kan enkelt hämta foton och dokumentation tillsammans med kunduppgifter i Salesforce, och därmed säkerställa en snabb skadereglering.

Om du vill veta mer om Microsoft Salesforce-integration, kan du läsa mer på Hylands officiella webbplats:
https://www.hyland.com/en/platform/integrations/enterprise-applications/salesforce

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden