Telefon +45 30 54 21 54

SAP-integration

Koppla samman dina SAP-data

med företagets

innehåll och processer

Med OnBase-integration till dina SAP-system kan organisationens driftskostnader minskas avsevärt samtidigt som personalens produktivitet ökar.

 • Minska kostnaderna för lagring och underhåll av pappersdokument.
 • Länka transaktionsdata i SAP direkt till relaterad information utanför kärnsystemet, till exempel leverantörsfakturor eller avtal.
 • Automatisera manuella processer som tillför eller hämtar uppgifter från SAP, inklusive datainknappning och informationskoppling.

Jobba mer effektivt med SAP ArchiveLink-integration
OnBase-integration till SAP ArchiveLink ger SAP-användarna tillgång till understödjande dokument som till exempel fakturor, kontrollbilder, leverantörsavtal och överföringar direkt från motsvarande plats i SAP. Personalen har omedelbar tillgång till de uppgifter de behöver för att ta beslut, styra processer och leverera en kundservice i toppklass.

 • Slut med tidskrävande sökning efter information i flera olika placeringar, arkivskåp eller närverksdelningar.
 • Låt användarna lägga till och uppdatera uppgifter i SAP, planera aktiviteter och administrera uppgifter tillsammans med understödjande dokument.
 • Ge personalen tillgång till kritiska uppgifter från den plattform de föredrar (SAP, e-post, mobiltelefon, surfplatta osv.).

Intelligent datafångst och omedelbar datautväxling
Genom att kombinera OnBase-integrationen till SAP med möjligheterna i Brainware kan organisationen slippa tidskrävande manuell inknappning av information i SAP, och därmed frigöra personalresurser till viktigare uppgifter.

 • Automatisera datafångst och extrahering från dokument som till exempel säljorder och leverantörsfakturor.
 • Validera exporterade data mot de uppgifter som finns sparade i befintliga SAP-databaser.
 • Uppdatera automatiskt SAP-transaktioner med exporterade värden och statusuppgifter.

Bättre verksamhetsprocesser med automatisering av arbetsflöden
Integration mellan OnBase och SAP strömlinjeformar de manuella processer som tillför eller hämtar uppgifter från ditt SAP-system, till exempel fakturahantering eller kundfordringar. Via OnBase levereras uppgifterna direkt till dem som behöver dem, och ger överblick över processernas status.

 • Elektronisk information till och från SAP, till exempel gällande värdet av en godkänd leverantörsfaktura.
 • Automatisera aviseringar och låt användarna agera, till exempel på en avvikelse eller ett fel, direkt från deras e-postprogram eller mobila enhet.
 • Säkerställer att kontroller och procedurer följs med en komplett verifieringskedja för dokument, processer, handlingar och aktiviteter.

Om du vill veta mer om SAP-integration, kan du läsa mer på Hylands officiella webbplats:
https://www.hyland.com/en/platform/integrations/enterprise-applications/sap

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden