Telefon +46 70 215 3696
OnBase
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

OnBase

En plattform som samlar in och skyddar dina viktiga data.

Nobly är certifierad dansk partner och utvecklare på OnBase by Hyland, en världsledande plattform för dokumenthantering på företag. OnBase-systemet utvecklades 1989 med huvudsyfte att ge IT-understöd för ESDH och ECM i det amerikanska bankväsendet. Hyland Software har alltsedan dess haft banksektorn som särskilt fokusområde för OnBase, vilket betyder att de senaste teknikerna för t.ex. RPA (Robotic Process Automation) och maskininlärning ges stöd och att systemet uppfyller alla krav i GDPR.

OnBase bygger på en mycket enkel arkitektur som underlättar integrering med övriga IT-system utan behov av kostsamma utvecklingsperioder. OnBase ger understöd till bland annat ärende- och dokumenthantering samt förvandlar system och innehåll till både relevant och brukbar information som är lätt tillgänglig för användare på en och samma plats. Med OnBase kan du lägga till aktiva kataloger med rättigheter ända ned på användar- och dokumentnivå som t.ex. fastställer vilka som kan läsa och skriva ut uppgifter.

Unika organisationer – unika lösningar
Organisationens konkreta behov utgör utgångspunkten för en värdeskapande digitalisering av processer och arbetsflöden. Valet av ECM-system är inte bara en investering i ny programvara. Det är en investering i en strategisk plattform som ska kunna växa och utvecklas i takt med din verksamhet i många år framöver. Med OnBase blir det lätt att skräddarsy unika lösningar som förverkligar potentialen i just din organisation. Och det är just det som har fått oss att välja OnBase som informationsplattform. Det finns inget bättre, om du frågar oss!

De största fördelarna med att använda OnBase enligt vår erfarenhet:

 • Förbättrad servicenivå
  Status i realtid för beställningar, förfrågningar och transaktioner
  Kunder/patienter kan fylla i formulär online
  – Inget slöseri med personalresurser eftersom informationen finns på en enda plats
 • Lägre driftkostnader
  – Snabbare ärendebehandling eftersom alla relevanta data är samordnade och tillgängliga
  – Ökad produktivitet tack vare snabb tillgång till relevanta och aktuella data på alla platser, inklusive mobila enheter
  – Elektronisk dokumentlagring och -överföring av dokument minskar pappersförbrukning och portoutgifter väsentligt
 • Minimerad risk
  – Alla uppdateringar och ändringar i systemen spåras och loggas automatisk
  – Stöder rapportering eller förfrågningar om begärd information som saknas
  – Uppfyller alla gällande regler i persondataförordningen (GDPR)
 • Beslutsstöd på en hög nivå
  – Fullt anpassningsbara ledningsrapporter
  – Rapporter kan levereras som listor, grafik eller översikt av arbetsflöden
  – Maskininlärning kan ta över hanteringen av mindre viktiga uppgifter

OnBase har sitt ursprung i finansvärlden och har därför belagts med stränga krav, där säker lagring och hantering av känsliga personuppgifter utgör kärnan i systemet.

Plattformen bygger på en enkel IT-arkitektur som för samman Enterprise Content Management, dokumenthantering, arbetsflöden, Business Process Management, ärendehantering, övervakning av processer i realtid och tillgång till data, information och dokument var som helst, när som helst.

Erkänd av Gartner åtta år i sträck
IT-analysfirman Gartner har i åtta år utnämnt Hyland Software och OnBase till en av världens ledande lösningar i kategorin ”content services platforms”.

OnBase samlar Enterprise Content Management, dokumenthantering, arbetsflöden, Business Process Management, ärendehantering, övervakning av processer i realtid och tillgång till data, information och dokument var som helst, när som helst.

Du kan läsa mycket mer om Hylands OnBase här.

Ett erfaret team står redo att hjälpa dig
Vi har sedan 2012 utvecklat och drivit OnBase i hela Region Syddanmark, och har sedan januari 2015 varit föredragen leverantör av drift och underhåll av Region Hovedstadens och Region Själlands OnBase-lösning. Alka Forsikring och Nykredit är två av våra kunder i finanssektorn. Nobly betjänar med andra ord över 50 000 dagliga användare av systemet.

Noblys team består av certifierade OnBase-konsulter för alla aspekter av OnBase: Certifiering av installation, API och arbetsflöden/WorkView. Och om systemen skulle ställa till med problem står vi redo med snabb och kompetent support från medarbetare som har flera års erfarenhet av systemen i fråga.

Intresserad av ytterligare information?

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden