Telefon +45 30 54 21 54

Försäkring

Snabbare och bättre beslut –

– ger de bästa kundupplevelserna

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

OnBase är omsorgsfullt designat för försäkringsbranschen, och hjälper till att påskynda den digitala dokumentstrategin genom att administrera dokument, ärenden och processer, där kärnsystemen inte räcker till. OnBase skapades i bankvärlden med alla dess stränga krav på datasäkerhet och effektivitet. I dag kommer det försäkringsbolag och deras kunder till godo, när plattformen säkerställer en snabb, korrekt (enligt GDPR) och aktuell behandling av försäkringsärenden.

OnBase integreras problemfritt med befintliga försäkrings-, indrivnings- och skadesystem. Arbetsrutiner automatiseras och behandlingstider påskyndas under hela försäkringslivscykeln – allt från intelligent insamling och integration av information till ärendestyrning med smidig kundkommunikation (CCM). Detta höjer både kvaliteten och effektiviteten på arbetet och kundservicen, samtidig som det också förbättrar den samlade kundupplevelsen.

Informationsplattformen OnBase har med tiden integrerats i mer än 500 unika applikationer utan anpassad kodning. Och det gäller inte bara att hämta dokument – OnBase ger mer än 30 olika möjligheter för integration till system som bland annat Guidewire, Duck Creek och TIA.

Läs mer om integrationen till Guidewire här

Läs vårt case om Alka Forsikring här

OnBase är lätt att integrera med äldre system
En betydande utmaning för alla försäkringsbolag är den stora mängd information som krävs för effektiv försäkringsförsäljning eller skadereglering eftersom dessa uppgifter oftast finns i ett äldre system. Dokument- och informationsstyrning är normalt perifera funktioner för leverantörer av försäkringssystem eller paketleverantörer, och därför är processerna i motsvarande grad långsamma, ineffektiva och klarar inte att ge en nödvändig 360-graders bild av kundernas historik och produktportfölj.

Fördelarna med OnBase är:

  • All information finns samlad på ett ställe
  • Automatisering av processer
  • Integrerbar med försäkringssystem
  • Snabbare behandling avseende både försäkrings- och skadeärenden
  • Bättre överblick och bättre beslut
  • Minskade kostnader
  • Ökad effektivitet
  • Efterlevnad av myndighetskrav, inklusive GDPR

Totalt sett en bättre kundupplevelse!

OnBase OnSite
Påskynda skade- och besiktningsprocessen med självbetjäning från försäkringstagare med ett avancerat app-baserat video- och fotobesiktningssystem.

Läs mer om OnSite här

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden