Telefon +45 30 54 21 54

ONBASE FÖR FÖRETAGET

Säker tillgång till

kompletta kunskaper

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

OnBase automatiserar dina processer, administrerar organisationens viktiga information på ett säkert och centralt ställe samt samarbetar med dina övriga kärnsystem för att leverera aktuella data – exakt när du behöver dem. Det ger ledningen bästa förutsättningar för att ta kvalificerade beslut och samtidigt säkra 100 % efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Med OnBase uppnår din organisation:

 • Förbättrad servicenivå
  – Realtidsstatus på beställningar, förfrågningar och transaktioner
  – Kunder/leverantörer med flera kan fylla i formulär eller ställa frågor online
  – Minskade personalresurser för att leta efter information på olika ställen.

 • Minskade produktionskostnader
  Ökad behandlingshastighet via automatisering av förutsägbara beslut. Snabb tillgång till alla omkringliggande arbetsuppgifter, aktiviteter och ärenden.
  – Ökad produktivitet tack vare snabb tillgång till relevanta data och processer – även från mobila enheter
  – Elektronisk lagring, behandling och utväxling av dokument minskar väsentligt pappersförbrukning och utgifter för porto och lagring.

 • Datasäkerhet och GDPR
  – Alla slagningar och ändringar i systemen spåras och loggas automatiskt
  – Stödjer inrapportering av eller förfrågningar om information som krävs men saknas
  – Automatiserar lagrings-, arkiverings- och destrueringsbehov
  – Uppfyller alla gällande regler i Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Beslutsstöd på hög nivå
  – Ledningsrapporter som är helt skräddarsydda
  – Rapporter kan levereras som listor, visuell grafik eller översikt över arbetsflöden
  – Maskininlärning kan ta över triviala beslutsuppgifter.

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden