Telefon +45 30 54 21 54

ONBASE FÖR IT

En framtidssäker

plattform

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

OnBase är en plattform som gör det lätt att integrera alla IT-kärnsystem i hela organisationen. Det intuitiva användargränssnittet ser till att du inte behöver vara utvecklare eller databasadministratör för att skapa och underhålla en OnBase-lösning. OnBase bygger nämligen på en enkel och komplett arkitektur som är tillgänglig lokalt eller som molnlösning.

 

Konfigurerbar utan kodningOnBase kan enkelt konfigureras med ”dra och släpp”-funktionen. Du använder kryssrutor, alternativknappar och rullmenyer för att snabbt konfigurera och ändra din lösning. Slut med dyra och långdragna utvecklingstimmar!

Skalbar inom hela din organisationOnBase skalas upp allt eftersom kraven eller behoven uppstår, så att du aldrig växer ur din OnBase-lösning. Börja på en avdelning och låt din lösning växa allt eftersom behov och krav ändras. Hastighet och kapacitet upprätthålls naturligtvis, även om du fortsätter utöka och förbättra din lösning.

Kontinuerlig förbättringUtvecklingen av OnBase sker till 100 % internt hos Hyland. Sedan starten 1991 har det i genomsnitt varit två uppdateringar per år – en större och en mindre. Detta säkerställer att OnBase alltid ligger i framkant av utvecklingen inom branschen, håller sig à jour med den tekniska utvecklingen och stödjer de senaste operativsystemen, webbläsarna och applikationerna.

Lätt att uppdatera Med OnBase uppdateras alla dina lösningskomponenter samtidigt, vilket eliminerar utmaningarna med att uppdatera separata, specialkodade lösningar. Utnyttja de stegvisa parallella uppdateringarna som minimerar driftstopp genom att låta mer än en OnBase-version köra samtidigt.

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden