Telefon +45 30 54 21 54

Vårdsektorn

Vi kan vårdsektorn

utan och innan

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

För vårdorganisationer är patienten alltid i centrum. Allt är gjort för att säkerställa att du levererar bästa möjliga vård och patientupplevelse. OnBase samlar och aktiverar kärnsystemen, så att alla patientrelevanta data alltid finns till hands. Vårdpersonalen kan fokusera på patienten och viktiga kliniska beslut i stället för att leta efter information.

Amerikanska Hyland som skapat OnBase, har under mer än 25 år renodlat sin branschexpertis inom utvalda industrivertikaler. Som certifierad OnBase-partner talar Nobly din branschs språk och förstår branschens utmaningar. Det innebär att när du investerar i OnBase, så investerar du inte bara i ett IT-system. Du investerar i marknadens ledande intuitiva informationsplattform som smälter samman med dina kärnsystem och lyfter din verksamhet tillsammans med dig.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden