Telefon +45 30 54 21 54

Var är OnBase?

En plattform som stärker

dina kärnsystem

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

OnBase by Hyland från Hyland har för tionde året i rad utnämnts till en av världens ledande plattformar för dokumenthantering. Och det finns det många goda skäl till.

OnBase är en avancerad men användarvänlig informationsplattform som automatiserar affärsprocesser, centraliserar viktig information och verksamhetskritiskt innehåll samt samarbetar med övriga kärnsystem för att leverera aktuella data – exakt när de behövs. Det ger ledningen de bästa förutsättningarna för att ta kvalificerade beslut, öka produktiviteten på olika avdelningar och säkerställa 100 % efterlevnad av GDPR.

OnBase har sitt ursprung i den amerikanska bankvärlden, där det designades för att styra information, processer och ärenden under väldigt stränga datasäkerhetskrav. På en dansk marknad som ställer allt högre krav på konkurrensförmågan, hjälper OnBase din verksamhet att ligga steget före genom att koppla samman organisationens alla kärnsystem.

OnBase är extremt bra på att åtgärda luckorna, och bygger på en väldigt enkel arkitektur som gör det lätt att integrera med övriga IT-system utan att behöva dyra utvecklingstimmar. Det är en viktig anledning till plattformens popularitet.

OnBase samlar Enterprise Content Management, Document Management, CRM, Workflows, Business Process Management, Records Management, Real Time-övervakning av processer och tillgång till data, information och dokument, var som helst och när som helst. Och allt detta med datasäkerheten i centrum.

Varför välja OnBase?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden