Telefon +45 30 54 21 54

VARFÖR VÄLJA ONBASE?

En stark verksamhet

med OnBase

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

I många branscher är RPA (Robotic Process Automation) och realtidsinformation i dag avgörande för en sund och stark verksamhet. OnBase har i flera årtionden stärkt konkurrensförmågan hos tusentals danska och internationella organisationer, och hjälpt dem att bli mer agila, effektiva och automatiserade.

OnBase är en flexibel och skalbar plattform som samlar styrning av processer, dokument och data i ett enkelt system, så att all information flyter fritt inom organisationen.

OnBase skapar värde med dessa fördelar:

 • Förbättrad servicenivå
  Realtidsstatus på beställningar, förfrågningar och transaktioner
  Kunder/leverantörer med flera kan fylla i formulär eller ställa frågor online
  – Minskade personalresurser för att leta efter information på olika ställen.

 • Minskade produktionskostnader
  – Snabbare behandling via automatisering av förutsägbara beslut. Snabb tillgång till alla omkringliggande arbetsuppgifter, aktiviteter och ärenden.
  – Ökad produktivitet tack vare snabb tillgång till relevanta data och processer – även från mobila enheter
  – Elektronisk lagring, behandling och utväxling av dokument minskar väsentligt pappersförbrukning och utgifter för porto och lagring.

 • Datasäkerhet och GDPR
  – Alla slagningar och ändringar i systemen spåras och loggas automatiskt
  – Stödjer inrapportering av eller förfrågningar om obligatorisk information som saknas
  – Automatiserar lagrings-, arkiverings- och destrueringsbehov
  – Uppfyller alla gällande regler i Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Beslutsstöd på hög nivå
  Ledningsrapporter som är helt skräddarsydda
  Rapporter kan levereras som listor, visuell grafik eller översikt över arbetsflöden
  Maskininlärning kan ta över triviala beslutsuppgifter

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden