Telefon +45 30 54 21 54

Tjänster

Intelligent digitalisering

som samordnar och förenklar

arbetsdagen

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

Stödjer era IT-system de målsättningar och strategier som ger – eller låter er behålla – ett försprång? Kan ni enkelt och snabbt arkivera, hitta och bearbeta digitala dokument och digital information i olika system och avdelningar? Och hur är det med GDPR?
Elektronisk ärende- och dokumenthantering (även kallad ESDH) ska kopplas samman logiskt och smidigt för att ge optimal effekt.

Välinformerad verksamhetsledning och allmänt ledarskap är avgörande för att ditt företag ska kunna agera på en marknad utsatt för ständiga förändringar. OnBase erbjuder ett helt unikt och mycket tillgängligt ledningsinformationssystem som gör det lätt att skapa egna individuella rapporter. Med OnBase blir det därmed möjligt att alltid ha den överblick som krävs så, att du kan reagera proaktivt på utvecklingen.

Hos Nobly inser vi betydelsen av en genomtänkt och effektiv IT-infrastruktur. Vi vet att ett gemensamt ”digitalt minne” är avgörande för ett företags utveckling och konkurrensförmåga. Det är just därför som vi varje dag jobbar fokuserat för att skapa digitala arbetsflöden som gör våra kunder ännu bättre på det de gör.

OnBase – ett av världens mest kraftfulla ECM-system
Nobly är certifierad nordisk partner och utvecklare av Hyland Softwares Enterprise Content Management-lösning OnBase, som är en av världens ledande lösningar på området. I all blygsamhet kan vi också kalla oss Europas största OnBase-konsultföretag.

OnBase är en informationsplattform som kan integreras med dina övriga IT-system och kombinera system och innehåll till relevant och användbar information som samlas och görs lättillgänglig för användarna på en och samma plats. När användarna får relevanta data vid rätt tidpunkt smittar det av sig på produktiviteten, driftkostnaderna och inte minst servicenivån.

Som ett led i Content Services erbjuder OnBase naturligtvis även RPA (Robotic Process Automation) och maskininlärning för optimering och kvalitetssäkring av företagets processer. Det är just detta som gjort att vi har valt OnBase som vårt informationssystem. Fråga oss så får du veta mer!

Nobly hjälper dig att utnyttja potentialen
Hos Nobly tar vi ansvar för din Enterprise Content Management-lösning som om det vore vår egen. Vår erfarenhet visar att det ibland kan vara en stor omställning för en organisation att digitalisera den välbekanta pappershanteringen. Effektivare arbetsrutiner kan ofta frigöra tidigare outnyttjad potential, men det finns även risk för frustrationer hos den personal som inte har så stor IT-vana. Vi ser det som en viktig uppgift att planera förändringsprocessen och digitaliseringen i samarbete med kundens projektledare, så att otryggheten minimeras och systemet blir en naturlig del av vardagen i hela organisationen.

Intresserad av mer information?

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden