Telefon +45 30 54 21 54

Brainware

Slut med manuell

datainknappning

och ineffektivitet

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

Flaskhalsar i processflödet. Ineffektiv manuell inknappning av data. Bortslösade timmar och ökade kostnader. Låter det bekant?

Det kan bero på att mer än 80 % av all information vanligtvis lagras i ostrukturerade och okategoriserade dokument som gör det väldigt svårt att automatisera processer.

Brainware gör en exakt sortering av pappers- och elektroniska dokument, och överför innehållet till dina kärnsystem. Det ger möjlighet till en betydligt mer effektiv dokumenthantering avseende olika filtyper, språk och avdelningar. Brainware är det snabbaste och mest exakta sättet att samla in innehåll vid källan och leverera det exakt när du behöver det.

Brainware datafångst ger dig bland annat möjlighet till:

  • Snabb fakturabehandling – minskas från dagar eller veckor till timmar via AP-automatisering
  • Att stämma av pengaöverföringar på några få sekunder i stället för timmar eller dagar
  • Automatiskt extrahera data för kontroll och arbetsprocesser
  • Att extrahera en stor del av de data som behövs för att automatiskt behandla e-postmeddelanden
  • Att bredda automatiseringsfördelarna även till andra avdelningar som till exempel HR
  • Att förenkla klassificering av läkarjournaler

Analytics och rapportering
Brainware datafångst förser dig med realtidsstatusrapporter som ger dig ett optimalt underlag för viktiga beslut.

Enkel implementering och integration Tack vare den avancerade tekniken i Brainware kan ditt system vara uppe och igång inom några få dagar eller veckor, och generera ROI från dag ett. Systemet kan integreras med ert ekonomisystem (ERP), informationsplattform (ECM), Data Management Systems (DMS) samt övriga avdelnings- och affärssystem utan störningar eller driftstopp.

Om du vill veta mer om Brainware, kan du läsa mer på Hylands officiella webbplats: här.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden