Telefon +45 30 54 21 54

Content Composer

Intelligent styrning

av kundkommunikation

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

Content Composer är Hylands flaggskepp när det gäller Customer Communications Management (CCM). Content Composer gör det lätt att skapa, leverera, lagra och hämta utgående kommunikation, till exempel gällande marknadsföring, introduktion av nya produkter, meddelanden om uppdatering, kravspecifikationer, dokumentation och betalmeddelanden.

Content Composer tar itu med de välbekanta utmaningarna som ligger i att den enskilda medarbetaren själv utarbetar och sparar olika dokument och presentationer. Systemet sparar tid, personalresurser och kostnader i samband med utarbetandet av både intern och kundinriktad kommunikation.

Skapad för snabbhet och precision

Med Content Composer får du ett automatiserat, kostnadseffektivt och strömlinjeformat verktyg för att skapa och leverera material med all den information som du och dina kunder behöver, utan tidskrävande manuell datainsamling.

Content Composer är designad för att lätt kunna integreras med företagets övriga system och programvara. Därmed minskar man de resurser som används för att skapa individuellt anpassade dokument baserat på standardmallar, samtidigt som de fullt ut stödjer storskaliga förmedlingsprocesser.

Att automatisera datainsamling till och utskick av individuellt anpassat material handlar inte om effektivisering enbart för effektiviseringens skull. Det handlar om de väldigt exakta fördelar detta ger hela organisationen, inklusive bättre allokering av personalresurser, exakt och visuellt enhetlig kommunikation, efterlevnad av designmanual och relevanta instruktioner, lägre kostnader och förbättrad kundnöjdhet.

Omfattande men enkelt

Content Composer-tekniken anpassar sig efter de unika behoven i den enskilda organisationen, utan behov av programmering eller komplicerade användargränssnitt. Oavsett om du behöver skriva ut, faxa, e-posta eller arkivera output från systemet, stödjer Content Composer snabb och personlig kundkommunikation samtidigt som kostnaderna minskas avsevärt. Dessutom fungerar det problemfritt med både ditt ECM-system och andra företagsapplikationer.

” data-udi=

Integrerar och automatiserar output

  • Hämtar dynamiska data från flera källor samtidigt, för att snabbt kunna generera personaliserad output.
  • Använder befintliga data från ERP-applikationer, lokala databaser, SharePoint, XML, ODBC eller ADO.NET-förbindelser och OnBase-system
  • Levererar inbäddat dokumentskapande för befintliga program som exempelvis SAP, Oracle, Microsoft Dynamics och Salesforce via webbtjänster
  • Utnyttja omnikanalsdistribution för flexibel och enkel förmedling av information

Effektivt dokumentskapande

  • Skapa och redigera dokument med en integrerad, intuitiv designerfunktion
  • Ta fram snygga, individuella dokument med hjälp av mallar och textblock i den välkända Microsoft Word-miljön
  • Skapa output med aktuella data i den integrerade datadesignerfunktionen
  • Använd batchbehandling för helautomatiska massutskick
  • Organisera dokumenttyper via avancerad mallstyrning

Om du vill veta mer om Content Composer, kan du läsa mer på Hylands officiella webbplats: her.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden