Telefon +45 30 54 21 54

ShareBase

– Säker fildelning

och full kontroll

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

ShareBase är en modern molnbaserad programvarulösning för samarbete och säker delning av filer och information inom och utanför en organisation. ShareBase stödjer avancerad informationsstyrning, där administratörer har kontroll med användaråtkomst och tillstånd, medan det skapas en verifieringskedja över all användaraktivitet. Om ShareBase används tillsammans med OnBase blir det innehåll som du delar med kunder eller andra externa intressenter, en integrerad del av dina verksamhetsprocesser.

Många processer kräver att dina medarbetare delar och samarbetar omkring dokument med personer i och utanför organisationen. Det kräver vanligtvis dyra fildelningslösningar eller användning av medarbetarnas egna alternativa delningsmetoder som är utanför din kontroll.

ShareBase från Hyland är en Enterprise-fildelningslösning som ger säker molnbaserad fildelning samtidigt som din organisation bevarar fullt ägarskap och kontroll, och därmed undgår eventuella överträdelser mot GDPR-reglerna.

Kontroll med delningar
Med ShareBase säkerställer din organisation ägarskapet över alla delade uppgifter. När användare lämnar organisationen eller byter roller, kan administratören enkelt återkalla eller överföra rättigheter, vilket minskar risken för obehörig åtkomst samt säkerställer kontinuitet.

Administratörer kan även begränsa fildelning genom att kontrollera maximala tillstånd, och tillståndsperiodens slut, för fildelning, antingen för alla användare eller för specifika användargrupper. Därutöver kan de begränsa extern delning och skapa bibliotek med innehåll som de har full kontroll över. När en ShareBase-användare byter roll, kan administratören enkelt tilldela nya användare till deras delade mappar.

Stärker samarbete och sökningar
ShareBase-användare kan enkelt redigera filer direkt i filens ursprungliga applikation, eftersom varje sparad ändring skapar en ny dokumentversion. Det ger alla användare med rätt tillstånd enkel åtkomst till alla dokumentversioner vid sidan av varje fil. Med intuitiva chatfunktioner för kommentarer, spårar ShareBase relaterade samtal och ger användarna möjlighet att abonnera på aviseringar per e-post om ändringar, när de samarbetar om innehåll. Därutöver genererar ShareBase en icke-redigerbar aktivitetskedja som ger maximal transparens och säkerhet.

Sökfunktionen ger användarna möjlighet att hitta dokument var som helst i ShareBase – oavsett om dokumentet delades direkt med en användare, placerades i ett företagsbibliotek eller sparades i deras filer. Användare kan söka efter dokument via text i en fil, filnamn, taggar, filtyp och skapandedatum.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden