Telefon +46 70 215 3696
Ankomst by Nobly
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

Vård-IT

Ankomst by Nobly

Mottagningsdisken utgör ofta en flaskhals på danska sjukhusavdelningar eftersom patienter tvingas stå i kö för att bli registrerade eller hänvisas vidare. Ankomst by Nobly er et digitalt velkomst- og ankomstregistreringssystem for patienter, der møder det moderne sygehus. Ankomst by Nobly ger patienterna en personlig och trygg elektronisk mottagning tack vare självskanning med hälsokortet. Patienten får god vägledning på en skärm så att det inte råder något tvivel om tidpunkt, plats och annan viktig information som redan har utfärdats.

Ankomst by Nobly är helt integrerat med sjukhusets tidsbokningssystem och EPJ, och sörjer för att patienter får all relevant välkomstinformation på skärmen.
Ankomst by Nobly möjliggör automatisk registrering i EPJ när patienten skannar sitt hälsokort. Systemet är således även ett viktigt redskap för klinisk personal, som får information om patientens ankomst, huruvida patienten är korrekt registrerad i EPJ, patientuppgifter samt information om kommande tidsbokningar och vårdplatser. När ankomstregistrering integreras med RoOS by Nobly kan uppgifter genereras och skickas vidare till relevant vårdpersonal.

Ankomst by Nobly är utformat för hantering av flera olika avsnitt och funktioner på samma skärm och tillhandahållande av anvisningar och besked till enskilda patienter mot bakgrund av den bokningsgrupp som patienten tillhör.

Ankomst by Nobly har redan sparat in omfattande personalresurser utan att äventyra tryggheten vid mottagningen av patienter på gynekologisk obstetrisk avdelning D och ögonavdelning E på OUH i Odense. Läs mer om deras erfarenheterhär.

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden