Telefon +46 70 215 3696
Befordring by Nobly
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

Vård-IT

Befordring by Nobly

Befordring by Nobly digitaliserar och effektiviserar en i vanliga fall mycket tung arbetsprocess runt hanteringen av reseersättning för ankommande patienter som har betald färdtjänst.

Under normala omständigheter använder sig sjukhuset av flera resurser, från läkarasekreterare och sjukvårdare till personer som hjälper patienter att fylla i ansökningar om reseersättning. Ansökningarna hanteras därefter genom en manuell pappersexercis på en lokal transportavdelning, varefter eventuella tillgodohavanden skickas till ekonomiavdelningen för utbetalning upp till 10 veckor senare.

Befordring by Nobly är ett intuitivt system där patienten fyller i en elektronisk ansökan om reseersättning direkt på en pekskärm. Systemet räknar ut antalet kilometer baserat på patientens adressuppgifter, varefter ansökan skickas till de avdelningar som administrerar den.

Vid full integration med sjukhusets bokningsuppgifter, patientens folkbokföringsadress och andra viktiga upplysningar, t.ex. pension och ambulanstransport, kan systemet automatiskt räkna ut priser och informera patienten direkt om detta. På så sätt minskas tiden från ansökan till utbetalning från cirka 10 veckor till endast två dagar.

Befordring by Nobly ombesörjer spårning och lagring av alla ansökningar, hantering av eventuella klagomål och direkt sändning med digital post.

Befordring by Nobly har redan bidragit till att minska köbildningen och sparat 80 % av personalresurserna vid mottagningsdisken på gynekologisk obstetrisk avdelning D och ögonavdelning E på OUH i Odense. Läs mer om deras erfarenheterhär.

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden