Telefon +46 70 215 3696
NoblyDOC
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

Vård-IT

NoblyDOC

NoblyDOC är ett avancerat skanningssystem för automatisk klassificering och hantering av dokument.

NoblyDOC hanterar hela processen för korrekt arkivering av dokument, från skanning eller digital mottagning (t.ex. e-post, FTP och nätverksenhet) till leverans i korrekt system. Processen sparar in på omfattande personalresurser, skapar säkerhet och förbättrar arbetsrutinerna i hela organisationen.

NoblyDOC:s avancerade klassificeringsmotor kan detektera mönster och innehåll i olika typer av dokument. Efter klassificeringen placeras dokumenten med relevanta utdrag i önskad destination.

NoblyDOC har en mycket skalbar arkitektur, vilket betyder att verksamheten inte hämmas av långsamma verifieringsprocesser. När dokumentet överförs till NoblyDOC, antingen digitalt eller via skanning, tar det endast några sekunder för systemet att korrekt klassificera dokumentet och göra utdrag tillgängliga för medarbetare.

NoblyDOC används numera i stor skala i hela Region Hovedstaden, där systemet underlättar utdrag och verifiering av patienters CPR-nummer och garanterar korrekt placering av samtliga dokument.

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden