Telefon +46 70 215 3696
RoOS by Nobly
Nyheter
Nobly satsar på den skandinaviska ECM-marknaden
Läs mer
Nobly expanderar - öppnar i Sverige
Läs mer
Ny fallstudie: Alka Forsikring
Läs mer
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon +46 70 215 3696 Kontakta oss

 

Vård-IT

RoOS by Nobly

RoOS by Nobly är ett effektivt ledningssystem för resurser och uppgifter som är specialutvecklat för danska sjukhusavdelningar. Med RoOS digitaliseres den mundtlige og skriftlige opgaveoverlevering, der ofte er normen på sygehusene. Systemet skapar bättre och smidigare arbetsrutiner bland vårdpersonalen genom digital kommunikation på datorer eller mobila enheter. Bättre överblick över uppgifter, effektiv kommunikation och färre störningar under en stressig vardag är en av de mest uppenbara fördelarna för användare av RoOS by Nobly. 

Arbetsdagen på flera danska sjukhusavdelningar 2017 kännetecknas av föråldrade papperslistor och resurskrävande arbetsrutiner som tar upp alltför mycket av personalens tid. Denna tid kan användas för mer värdeskapande aktiviteter för patienterna. En jämn ström av arbetslistor, frågor, begäran och besked i pappersform blandas med muntliga besked bland vårdpersonalen under dagens gång. Det ger i sin tur upphov till flera störningar och onödigt spring, listor med känsliga personuppgifter riskerar att ligga framme och muntliga besked kan i värsta fall glömmas bort. RoOS by Nobly är ett värdefullt redskap för strukturerad kommunikation, utnyttjande av resurser och i slutändan bättre vård av patienter.

Med RoOS by Nobly kan sjukvårdaren lägga in både planerade och akuta uppgifter i systemet och även ställa in bestämda tidpunkter för meddelanden till avsedda personer. Patientens tillstånd, oavsett hur brådskande uppgiften och den tillhörande dokumenteringen är, kopplas till uppgiften. Läkaren kan gå till sin personliga arbetslista på sin smartphone och få en överblick över aktuella uppgifter och besked, markera uppgifterna med aktuell status och överta uppgifter från kollegor som har mer att göra. En sjukvårdare med akut bruk för en läkare i samband med vård av en patient kan etablera omedelbar kontakt i RoOS. Begäran skickas till samtliga läkare på avdelningen och accepteras av den som har tid att utföra uppgiften. Det ger ett bättre uppgiftsflöde och förkortar väntetiden för patienterna på avdelningen.

Gynekologisk obstetrisk avdelning D och ögonavdelning E på OUH i Odense använder RoOS by Nobly och har dragit stora fördelar av den digitala kommunikationen. Läs om deras erfarenheter av systemet här.

Vi är stolta över våra referenser
Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden