Telefon +45 30 54 21 54
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss
01.03.2020

Nobly stärker sitt fokus på OnBase by Hyland

Genom att 2019 avyttra våra* egenutvecklade produkter för vårdsektorn samt den traditionella hosting-verksamheten, tog Nobly steget in i 2020 som ett starkt och fokuserat konsultföretag med OnBase by Hylands produktportfölj i centrum.
Efter avyttringar är alla våra medarbetare nu till 100 % fokuserade på att erbjuda service och leverera lösningar baserade på OnBase by Hyland. Lösningar som stödjer kundernas önskan om att minimera riskerna, öka effektiviteten och skapa en bättre användar- och kundupplevelse.

Nobly är certifierad Hyland-partner och redan ett av de ledande OnBase-konsultföretagen i Europa. Målet är att bli marknadens mest erkända OnBase-konsultföretag.
OnBase by Hyland är enligt Gartner & Forrester en av världens mest kraftfulla informationsplattformar för dokument- och ärendehantering.
Det är denna kombination av stora kunskaper och modern teknik som skapar värde och tillväxt hos Noblys kunder.

Vanligtvis hjälper vi våra kunder med följande utmaningar:

 • Ökad effektivitet – hur man hinner med fler uppgifter med samma antal eller färre medarbetare.
 • Bättre kundupplevelser – hur man ökar kundlojaliteten (NPS)
 • Lägre risk – minimera risken för att bryta mot GDPR-reglerna, och bättre beslutsunderlag baserat på data
 • Bättre användarupplevelser – bättre verktyg för medarbetarna, som ger större medarbetarnöjdhet

I dag har flera av de största försäkringsbolagen samt företag inom finanssektorn i Norden valt Nobly som leverantör av digitaliseringslösningar. Det omfattar en bred spännvidd av lösningar för arkivering, dokumentstyrning, avtalsframtagning, säker utväxling av dokument, digital underskrift av samtyckesförklaringar, avtal, lånedokument osv. – och allt 100 % enligt GDPR.

OnBase är ett starkt val för en rad specifika branscher:

 • bank, försäkring och pension
 • industri
 • logistik och transport
 • utbildning
 • vårdsektorn

Ett samarbete med Nobly innebär många fördelar:

 • OnBase är ingen färdig standardlösning som din verksamhet ska anpassa sig efter – tvärtom anpassas OnBase efter din verksamhet och dess behov.
 • Vår analys och lösning har alltid fokus på att förstå din verksamhet och dess behov, så vi kan ta fram den helt rätta OnBase-lösning. Du får helt enkelt inte något som du inte behöver.
 • Arbetsstrukturen inom Nobly fokuserar på att snabbt och flexibelt leverera det som har avtalats. Därför är försäljning, projektledning och implementering nära sammankopplade.
 • Vi levererar varje gång exakt det vi har avtalat, i avtalad tid och till avtalat pris. Det blir inga överraskningar, vilket är ovanligt när det gäller IT-projekt.
 • Vi ser till att belastningen och resursbehovet på er organisation minimeras i processen.

När vi frågar våra kunder, så säger de att vi är lätta att samarbeta med. Och det är den bästa rekommendation vi kan få.

*En strategisk avyttring

Nobly har under det senaste året gjort några strategiska val som innebär att vi nu uteslutande är ett specialiserat OnBase-konsultföretag. De aktiviteter vi tidigare har haft, har alla avyttrats till Trifork och FLC Danmark, som bägge är respekterade och kompetenta företag i branschen. För oss har det varit väldigt viktigt att våra numera tidigare kunder i fortsättningen får god hjälp att komma vidare, och att våra egenutvecklade produkter kan fortsätta leva och vidareutvecklas.

Vi vill rikta ett stort tack till våra tidigare kunder och affärskontakter för en fantastisk period och ett väldigt bra samarbete.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden