Telefon +45 70 70 74 70

Automatisering af AML, KYC, CTF og ODD

Løsning til sikring mod

hvidvask og terrorfinansiering

Vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål på telefon
+45 70 70 74 70
Kontakt os

Automatisering af tunge manuelle AML, KYC, CTF og ODD processer

Når man som virksomhed udfører finansiel aktivitet, er man omfattet af hvidvasklovens bestemmelser og skal følge de gældende krav på området. Dette indebærer blandt andet løbende overvågning af ens kunder, hvilket oftest er en ressourcetung og tidskrævende opgave. 

Virksomhedens udfordringer 

Finansielle virksomheder møder udfordringer på forskellige områder, som falder ind under:

  • Anti Money Laundry (AML)
  • Counter Terrorist Financing (CTF)
  • Know Your Customer (KYC)
  • Ongoing Due Dilligence (ODD)

Virksomhederne udfordres af stigende tilsyn og lovkrav, som de er blevet pålagt, og som de håndterer via manuelle eller semimanuelle procedurer for identifikation, legitimation samt overvågning af kunderne. 

Det kræver mange ressourcer at håndtere disse krav manuelt og der er en stor risiko for bøder og andre sanktioner fra myndighedernes side. 

Automatisering som en standard og værdiskabende løsning 

Nobly har en standard AML, KYC og ODD løsning, som via integrationer og automatiseringer sikrer, at virksomhederne overholder de gældende love og retningslinjer for at undgå hvidvask og terrorfinansiering. 

Via effektive automatiseringer hjælper Nobly virksomhederne med at eliminere manuelle arbejdsprocesser, som sikrer omkostningsbesparelser samtidig med at de gældende love overholdes. 

I praksis slår løsningen automatisk op i diverse virksomhedregistre, PEP- og sanktionslister, samt anden relevant kundeinformation, og producerer automatisk risikoklassifikationer ud fra kundebestemte regelsæt og retningslinjer. 

Endvidere afhjælper løsningen den ressourcetunge Ongoing Due Diligence proces via automatiske screeninger og indhentning af relevant data, ud fra de regler omkring den pågældende risikogruppe, således virksomhederne er i overensstemmelse med såvel interne regler samt lovgivningsmæssige krav for ODD processen.

Download Noblys AML One-pager

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
AL Finans